Siyudad ng Hitachiomiya Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Hitachiomiya
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年09月30日 22:18
    水戸地方気象台 発表

南部では、1日朝から高波に注意してください。茨城県では、1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。

【継続】濃霧注意報


2022年09月24日18:05
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2021/07/29 00:00 小田野 Utos ng Paglikas 141 Sambahayan 409 Tao
2021/07/29 00:00 高部 Utos ng Paglikas 368 Sambahayan 929 Tao
2021/07/29 00:00 久隆 Utos ng Paglikas 33 Sambahayan 71 Tao
2021/07/29 00:00 鷲子 Utos ng Paglikas 203 Sambahayan 631 Tao
2019/10/26 08:00 常陸大宮市 Payo sa paglikas 16,071 Sambahayan 39,904 Tao
2019/10/19 09:00 常陸大宮市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 16,071 Sambahayan 39,904 Tao
2019/10/16 08:20 宇留野 Utos ng Paglikas 316 Sambahayan 892 Tao
2019/10/16 08:20 野田 Utos ng Paglikas 119 Sambahayan 329 Tao
2019/10/16 08:20 野口 Utos ng Paglikas 405 Sambahayan 1,148 Tao
2019/10/16 08:20 富岡 Utos ng Paglikas 180 Sambahayan 466 Tao
2019/10/16 08:20 小倉 Utos ng Paglikas 158 Sambahayan 437 Tao
2019/10/16 08:20 照山 Utos ng Paglikas 69 Sambahayan 165 Tao
2019/10/16 08:20 上伊勢畑 Utos ng Paglikas 73 Sambahayan 201 Tao
2019/10/16 08:20 上岩瀬 Utos ng Paglikas 186 Sambahayan 545 Tao
2019/10/16 08:20 上大賀 Utos ng Paglikas 192 Sambahayan 499 Tao
2019/10/16 08:20 盛金 Utos ng Paglikas 204 Sambahayan 447 Tao
2019/10/16 08:20 西野内 Utos ng Paglikas 156 Sambahayan 463 Tao
2019/10/16 08:20 長倉 Utos ng Paglikas 208 Sambahayan 561 Tao
2019/10/16 08:20 辰ノ口 Utos ng Paglikas 96 Sambahayan 249 Tao
2019/10/16 08:20 小貫 Utos ng Paglikas 139 Sambahayan 386 Tao
2019/10/16 08:20 舟生 Utos ng Paglikas 184 Sambahayan 433 Tao
2019/10/16 08:20 山方 Utos ng Paglikas 673 Sambahayan 1,740 Tao
2019/10/16 08:20 根本 Utos ng Paglikas 85 Sambahayan 232 Tao
2019/10/16 08:20 高渡町 Utos ng Paglikas 26 Sambahayan 58 Tao
2019/10/16 08:20 金井 Utos ng Paglikas 36 Sambahayan 88 Tao
2019/10/16 08:20 小場 Utos ng Paglikas 320 Sambahayan 812 Tao
2019/10/16 08:20 岩崎 Utos ng Paglikas 125 Sambahayan 361 Tao
2019/10/16 08:20 家和楽 Utos ng Paglikas 54 Sambahayan 133 Tao
2019/10/16 08:20 下村田 Utos ng Paglikas 298 Sambahayan 775 Tao
2019/10/16 08:20 下岩瀬 Utos ng Paglikas 101 Sambahayan 260 Tao
2019/10/16 08:20 下伊勢畑 Utos ng Paglikas 177 Sambahayan 445 Tao
2019/10/16 08:20 塩原 Utos ng Paglikas 102 Sambahayan 266 Tao
2019/09/08 13:15 常陸大宮市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 16,275 Sambahayan 42,650 Tao
2017/10/23 12:00 舟生 Paglikas ng Matatanda, atbp. 184 Sambahayan 433 Tao
2017/10/23 12:00 秋田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 47 Sambahayan 127 Tao
2017/10/23 12:00 山方 Paglikas ng Matatanda, atbp. 673 Sambahayan 1,740 Tao
2017/10/23 12:00 根本 Paglikas ng Matatanda, atbp. 85 Sambahayan 232 Tao
2017/10/23 12:00 国長 Paglikas ng Matatanda, atbp. 115 Sambahayan 337 Tao
2017/10/23 12:00 高部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 386 Sambahayan 1,087 Tao
2017/10/23 12:00 高渡町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 26 Sambahayan 58 Tao
2017/10/23 12:00 金井 Paglikas ng Matatanda, atbp. 36 Sambahayan 88 Tao
2017/10/23 12:00 久隆 Paglikas ng Matatanda, atbp. 31 Sambahayan 74 Tao
2017/10/23 12:00 吉丸 Paglikas ng Matatanda, atbp. 43 Sambahayan 102 Tao
2017/10/23 12:00 岩崎 Paglikas ng Matatanda, atbp. 125 Sambahayan 361 Tao
2017/10/23 12:00 家和楽 Paglikas ng Matatanda, atbp. 54 Sambahayan 133 Tao
2017/10/23 12:00 下檜沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 266 Sambahayan 676 Tao
2017/10/23 12:00 下町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 229 Sambahayan 573 Tao
2017/10/23 12:00 下村田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 298 Sambahayan 775 Tao
2017/10/23 12:00 下小瀬 Paglikas ng Matatanda, atbp. 84 Sambahayan 232 Tao
2017/10/23 12:00 下岩瀬 Paglikas ng Matatanda, atbp. 101 Sambahayan 260 Tao
2017/10/23 12:00 下伊勢畑 Paglikas ng Matatanda, atbp. 177 Sambahayan 445 Tao
2017/10/23 12:00 塩原 Paglikas ng Matatanda, atbp. 102 Sambahayan 266 Tao
2017/10/23 12:00 宇留野 Paglikas ng Matatanda, atbp. 316 Sambahayan 892 Tao
2017/10/23 12:00 諸沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 201 Sambahayan 428 Tao
2017/10/23 12:00 長沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 45 Sambahayan 106 Tao
2017/10/23 12:00 野口 Paglikas ng Matatanda, atbp. 405 Sambahayan 1,148 Tao
2017/10/23 12:00 門井 Paglikas ng Matatanda, atbp. 71 Sambahayan 180 Tao
2017/10/23 12:00 北富田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 25 Sambahayan 51 Tao
2017/10/23 12:00 北塩子 Paglikas ng Matatanda, atbp. 161 Sambahayan 438 Tao
2017/10/23 12:00 富岡 Paglikas ng Matatanda, atbp. 180 Sambahayan 466 Tao
2017/10/23 12:00 氷之沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 105 Sambahayan 244 Tao
2017/10/23 12:00 入本郷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 48 Sambahayan 125 Tao
2017/10/23 12:00 那賀 Paglikas ng Matatanda, atbp. 83 Sambahayan 203 Tao
2017/10/23 12:00 東野 Paglikas ng Matatanda, atbp. 420 Sambahayan 1,038 Tao
2017/10/23 12:00 長田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 120 Sambahayan 312 Tao
2017/10/23 12:00 長倉 Paglikas ng Matatanda, atbp. 208 Sambahayan 561 Tao
2017/10/23 12:00 中居 Paglikas ng Matatanda, atbp. 52 Sambahayan 142 Tao
2017/10/23 12:00 辰ノ口 Paglikas ng Matatanda, atbp. 96 Sambahayan 249 Tao
2017/10/23 12:00 鷹巣 Paglikas ng Matatanda, atbp. 508 Sambahayan 1,353 Tao
2017/10/23 12:00 大岩 Paglikas ng Matatanda, atbp. 108 Sambahayan 268 Tao
2017/10/23 12:00 千田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 68 Sambahayan 197 Tao
2017/10/23 12:00 西野内 Paglikas ng Matatanda, atbp. 156 Sambahayan 463 Tao
2017/10/23 12:00 盛金 Paglikas ng Matatanda, atbp. 204 Sambahayan 447 Tao
2017/10/23 12:00 上檜沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 125 Sambahayan 321 Tao
2017/10/23 12:00 上大賀 Paglikas ng Matatanda, atbp. 192 Sambahayan 499 Tao
2017/10/23 12:00 上小瀬 Paglikas ng Matatanda, atbp. 457 Sambahayan 1,320 Tao
2017/10/23 12:00 上岩瀬 Paglikas ng Matatanda, atbp. 186 Sambahayan 545 Tao
2017/10/23 12:00 上伊勢畑 Paglikas ng Matatanda, atbp. 73 Sambahayan 201 Tao
2017/10/23 12:00 照田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 112 Sambahayan 299 Tao
2017/10/23 12:00 照山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 69 Sambahayan 165 Tao
2017/10/23 12:00 松之草 Paglikas ng Matatanda, atbp. 25 Sambahayan 52 Tao
2017/10/23 12:00 小野 Paglikas ng Matatanda, atbp. 161 Sambahayan 487 Tao
2017/10/23 12:00 小田野 Paglikas ng Matatanda, atbp. 154 Sambahayan 465 Tao
2017/10/23 12:00 小倉 Paglikas ng Matatanda, atbp. 158 Sambahayan 437 Tao
2017/10/23 12:00 小瀬沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 53 Sambahayan 116 Tao
2017/10/23 12:00 小場 Paglikas ng Matatanda, atbp. 320 Sambahayan 812 Tao
2017/10/23 12:00 小祝 Paglikas ng Matatanda, atbp. 113 Sambahayan 302 Tao
2017/10/23 12:00 小舟 Paglikas ng Matatanda, atbp. 168 Sambahayan 465 Tao
2017/10/23 12:00 小玉 Paglikas ng Matatanda, atbp. 24 Sambahayan 70 Tao
2017/10/23 12:00 小貫 Paglikas ng Matatanda, atbp. 139 Sambahayan 386 Tao
2017/10/23 12:00 檜山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 28 Sambahayan 74 Tao
2017/10/23 12:00 鷲子 Paglikas ng Matatanda, atbp. 217 Sambahayan 707 Tao
2017/10/23 12:00 油河内 Paglikas ng Matatanda, atbp. 50 Sambahayan 114 Tao
2017/10/23 12:00 野田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 119 Sambahayan 329 Tao
2017/10/23 12:00 野上 Paglikas ng Matatanda, atbp. 538 Sambahayan 1,461 Tao
2017/10/23 12:00 野口平 Paglikas ng Matatanda, atbp. 124 Sambahayan 383 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
山方公民館 常陸大宮市山方660 2021/07/28 17:43 2021/07/29 00:00 0   Tao
常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2021/07/28 17:45 2021/07/29 00:00 0   Tao
おおみやコミュニティセンター 常陸大宮市北町400-2 2019/10/12 10:00 2019/11/16 09:00 0   Tao
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2019/10/12 10:00 2019/11/08 08:30 0   Tao
山方公民館 常陸大宮市山方660 2019/10/12 10:00 2019/11/02 09:30 0   Tao
大宮東部地区コミュニティセンター 常陸大宮市小倉1873 2019/10/12 10:00 2019/10/29 19:00 0   Tao
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/10/25 08:00 2019/10/26 08:00 0   Tao
美和工芸ふれあいセンター 常陸大宮市高部5278 2019/10/25 08:00 2019/10/26 08:00 0   Tao
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/10/21 14:00 2019/10/22 08:00 0   Tao
美和工芸ふれあいセンター 常陸大宮市高部5278 2019/10/21 14:00 2019/10/22 08:00 0   Tao
大宮公民館[福祉センター] 常陸大宮市下町217 2019/10/18 14:00 2019/10/19 09:00 0   Tao
御前山文化伝習センター 常陸大宮市長倉125-8 2019/10/18 14:00 2019/10/19 09:00 0   Tao
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2019/10/12 10:00 2019/10/16 07:00 0   Tao
西部総合公園体育館 常陸大宮市工業団地25 2019/10/12 15:40 2019/10/14 08:00 0   Tao
第二中学校体育館 常陸大宮市石沢1555 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:35 0   Tao
山方中学校体育館 常陸大宮市山方3267 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Tao
山方南小学校体育館 常陸大宮市野上1067 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:05 0   Tao
大賀小学校体育館 常陸大宮市小祝218-2 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Tao
大宮農村環境改善センター 常陸大宮市上村田882-5 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Tao
大宮北小学校体育館 常陸大宮市東野3323 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Tao
美和小学校体育館 常陸大宮市小田野22 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Tao
ふるさとセンターつづじ荘 常陸大宮市小舟1234-2 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Tao
御前山トレーニングセンター 常陸大宮市野口3195 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   Tao
山方公民館 常陸大宮市山方660 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   Tao
常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   Tao
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   Tao
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   Tao
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   Tao
茨城県常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   Tao
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   Tao
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   Tao
山方公民館 常陸大宮市山方660 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   Tao
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   Tao
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
山方公民館 常陸大宮市山方660 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
茨城県常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2017/10/22 16:00 2017/10/23 15:00 0   Tao
山方公民館 常陸大宮市山方660 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   Tao
茨城県常陸大宮市美和総合支所 常陸大宮市高部5281-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   Tao
大宮コミュニティセンター 常陸大宮市北町400-2 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   Tao
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina