Siyudad ng Kashima Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Kashima
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年05月26日 08:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2019年10月25日21:15
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/25 18:12 鉢形台 Paglikas ng Matatanda, atbp. 500 Sambahayan 1,119 Tao
2019/10/25 18:12 鉢形 Paglikas ng Matatanda, atbp. 636 Sambahayan 1,293 Tao
2019/10/25 18:12 奈良毛 Paglikas ng Matatanda, atbp. 78 Sambahayan 248 Tao
2019/10/25 18:12 田谷沼 Paglikas ng Matatanda, atbp. 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/25 18:12 津賀 Paglikas ng Matatanda, atbp. 699 Sambahayan 1,619 Tao
2019/10/25 18:12 須賀 Paglikas ng Matatanda, atbp. 386 Sambahayan 959 Tao
2019/10/25 18:12 神野 Paglikas ng Matatanda, atbp. 470 Sambahayan 1,153 Tao
2019/10/25 18:12 城山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 148 Sambahayan 366 Tao
2019/10/25 18:12 沼尾 Paglikas ng Matatanda, atbp. 463 Sambahayan 849 Tao
2019/10/25 18:12 小山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 429 Sambahayan 1,122 Tao
2019/10/25 18:12 武井 Paglikas ng Matatanda, atbp. 568 Sambahayan 1,224 Tao
2019/10/25 18:12 Paglikas ng Matatanda, atbp. 920 Sambahayan 2,083 Tao
2019/10/25 18:12 木滝 Paglikas ng Matatanda, atbp. 181 Sambahayan 494 Tao
2019/10/25 18:12 明石 Paglikas ng Matatanda, atbp. 268 Sambahayan 750 Tao
2019/10/25 18:12 宮中 Paglikas ng Matatanda, atbp. 828 Sambahayan 1,829 Tao
2019/10/25 18:12 粟生 Paglikas ng Matatanda, atbp. 367 Sambahayan 979 Tao
2019/10/25 18:12 角折 Paglikas ng Matatanda, atbp. 688 Sambahayan 1,533 Tao
2019/10/25 18:12 根三田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 225 Sambahayan 583 Tao
2019/10/25 18:12 荒井 Paglikas ng Matatanda, atbp. 604 Sambahayan 1,462 Tao
2019/10/25 18:12 Paglikas ng Matatanda, atbp. 830 Sambahayan 1,937 Tao
2019/10/25 14:27 下塙 Paglikas ng Matatanda, atbp. 392 Sambahayan 890 Tao
2019/10/25 14:23 鰐川 Paglikas ng Matatanda, atbp. 24 Sambahayan 65 Tao
2019/10/25 14:23 谷原 Paglikas ng Matatanda, atbp. 113 Sambahayan 339 Tao
2019/10/25 14:23 長栖 Paglikas ng Matatanda, atbp. 302 Sambahayan 665 Tao
2019/10/12 13:24 奈良毛 Paglikas ng Matatanda, atbp. 78 Sambahayan 248 Tao
2019/10/12 13:24 沼尾 Paglikas ng Matatanda, atbp. 463 Sambahayan 849 Tao
2019/10/12 13:24 城山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 148 Sambahayan 366 Tao
2019/10/12 13:24 神野 Paglikas ng Matatanda, atbp. 470 Sambahayan 1,153 Tao
2019/10/12 13:24 須賀 Paglikas ng Matatanda, atbp. 386 Sambahayan 959 Tao
2019/10/12 13:24 Paglikas ng Matatanda, atbp. 830 Sambahayan 1,937 Tao
2019/10/12 13:24 津賀 Paglikas ng Matatanda, atbp. 699 Sambahayan 1,619 Tao
2019/10/12 13:24 田谷沼 Paglikas ng Matatanda, atbp. 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/12 13:24 小山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 429 Sambahayan 1,122 Tao
2019/10/12 13:24 鉢形 Paglikas ng Matatanda, atbp. 636 Sambahayan 1,293 Tao
2019/10/12 13:24 鉢形台 Paglikas ng Matatanda, atbp. 500 Sambahayan 1,119 Tao
2019/10/12 13:24 Paglikas ng Matatanda, atbp. 920 Sambahayan 2,083 Tao
2019/10/12 13:24 木滝 Paglikas ng Matatanda, atbp. 181 Sambahayan 494 Tao
2019/10/12 13:24 明石 Paglikas ng Matatanda, atbp. 268 Sambahayan 750 Tao
2019/10/12 13:24 武井 Paglikas ng Matatanda, atbp. 568 Sambahayan 1,224 Tao
2019/10/12 13:24 粟生 Paglikas ng Matatanda, atbp. 367 Sambahayan 979 Tao
2019/10/12 13:24 下塙 Paglikas ng Matatanda, atbp. 392 Sambahayan 890 Tao
2019/10/12 13:24 角折 Paglikas ng Matatanda, atbp. 688 Sambahayan 1,533 Tao
2019/10/12 13:24 宮中 Paglikas ng Matatanda, atbp. 828 Sambahayan 1,829 Tao
2019/10/12 13:24 荒井 Paglikas ng Matatanda, atbp. 604 Sambahayan 1,462 Tao
2019/10/12 13:24 根三田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 225 Sambahayan 583 Tao
2017/10/23 07:50 須賀 Paglikas ng Matatanda, atbp. 14 Sambahayan 44 Tao
2017/10/23 07:50 Paglikas ng Matatanda, atbp. 6 Sambahayan 12 Tao
2017/10/23 07:50 木滝 Paglikas ng Matatanda, atbp. 23 Sambahayan 51 Tao
2017/10/23 07:50 明石 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7 Sambahayan 17 Tao
2017/10/23 07:50 武井 Paglikas ng Matatanda, atbp. 26 Sambahayan 72 Tao
2017/10/23 07:50 鉢形台 Paglikas ng Matatanda, atbp. 3 Sambahayan 9 Tao
2017/10/23 07:50 鉢形 Paglikas ng Matatanda, atbp. 5 Sambahayan 10 Tao
2017/10/23 07:50 奈良毛 Paglikas ng Matatanda, atbp. 18 Sambahayan 52 Tao
2017/10/23 07:50 田野辺 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 12 Tao
2017/10/23 07:50 津賀 Paglikas ng Matatanda, atbp. 36 Sambahayan 99 Tao
2017/10/23 07:50 Paglikas ng Matatanda, atbp. 20 Sambahayan 38 Tao
2017/10/23 07:50 神野 Paglikas ng Matatanda, atbp. 40 Sambahayan 97 Tao
2017/10/23 07:50 城山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 40 Sambahayan 84 Tao
2017/10/23 07:50 沼尾 Paglikas ng Matatanda, atbp. 25 Sambahayan 94 Tao
2017/10/23 07:50 根三田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 11 Sambahayan 37 Tao
2017/10/23 07:50 荒井 Paglikas ng Matatanda, atbp. 1 Sambahayan 7 Tao
2017/10/23 07:50 宮中 Paglikas ng Matatanda, atbp. 13 Sambahayan 25 Tao
2017/10/23 07:50 角折 Paglikas ng Matatanda, atbp. 3 Sambahayan 9 Tao
2017/10/23 07:50 下塙 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7 Sambahayan 7 Tao
2017/10/23 07:50 粟生 Paglikas ng Matatanda, atbp. 14 Sambahayan 67 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2021/10/01 08:30 2021/10/02 08:30 0   Tao
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2021/10/01 08:30 2021/10/02 08:30 0   Tao
鉢形公民館(鉢形まちづくりセンター) 鹿嶋市鉢形台3-15-1 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:05 0   Tao
三笠公民館(三笠まちづくりセンター) 鹿嶋市宮中2042-1 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:05 0   Tao
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:04 0   Tao
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:04 0   Tao
平井公民館(平井まちづくりセンター) 鹿嶋市平井1128-64 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:03 0   Tao
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) 鹿嶋市須賀1692-1 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:03 0   Tao
豊津公民館(豊津まちづくりセンター) 鹿嶋市大船津4277-6 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:03 0   Tao
高松公民館(高松まちづくりセンター) 鹿嶋市木滝478-53 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:02 0   Tao
波野公民館(波野まちづくりセンター) 鹿嶋市明石520-2 2021/08/15 07:36 2021/08/15 17:01 0   Tao
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2020/09/23 18:10 2020/09/24 02:06 0   Tao
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2019/10/25 12:00 2019/10/26 07:30 0   Tao
高松公民館(高松まちづくりセンター) 鹿嶋市木滝478-53 2019/10/25 14:15 2019/10/26 07:30 0   Tao
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2019/10/25 12:00 2019/10/26 07:30 0   Tao
波野公民館(波野まちづくりセンター) 鹿嶋市明石520-2 2019/10/25 18:00 2019/10/26 07:30 0   Tao
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) 鹿嶋市須賀1692-1 2019/10/25 18:00 2019/10/26 07:30 0   Tao
鉢形公民館(鉢形まちづくりセンター) 鹿嶋市鉢形台3-15-1 2019/10/25 18:00 2019/10/26 07:30 0   Tao
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2019/10/11 16:00 2019/10/14 08:20 0   Tao
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2019/10/11 16:00 2019/10/14 08:20 0   Tao
高松公民館(高松まちづくりセンター) 鹿嶋市木滝478-53 2019/10/12 09:00 2019/10/13 10:42 0   Tao
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) 鹿嶋市須賀1692-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 10:41 0   Tao
波野公民館(波野まちづくりセンター) 鹿嶋市明石520-2 2019/10/12 09:00 2019/10/13 10:41 0   Tao
鉢形公民館(鉢形まちづくりセンター) 鹿嶋市鉢形台3-15-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 10:40 0   Tao
中野西小学校 鹿嶋市中1729-3 2019/10/12 14:30 2019/10/13 10:40 0   Tao
鹿嶋勤労文化会館 鹿嶋市宮中325-1 2019/10/12 14:30 2019/10/13 10:40 0   Tao
三笠公民館(三笠まちづくりセンター) 鹿嶋市宮中2042-1 2019/10/12 14:30 2019/10/13 10:36 0   Tao
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2019/09/09 11:40 2019/09/16 09:00 0   Tao
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2019/09/09 09:00 2019/09/16 09:00 0   Tao
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) 鹿嶋市須賀1692-1 2019/09/11 16:30 2019/09/13 17:00 0   Tao
三笠公民館(三笠まちづくりセンター) 鹿嶋市宮中2042-1 2019/09/09 09:30 2019/09/10 08:30 0   Tao
鉢形公民館(鉢形まちづくりセンター) 鹿嶋市鉢形台3-15-1 2019/09/09 09:30 2019/09/10 08:30 0   Tao
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2018/08/09 11:31 2018/08/09 11:31 0   Tao
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2018/08/09 11:31 2018/08/09 11:31 0   Tao
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2017/10/22 15:00 2017/10/23 09:30 0   Tao
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2017/10/22 15:00 2017/10/23 09:30 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina