Siyudad ng Toride Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Toride
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年05月26日 08:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2019年10月25日19:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/26 09:40 土砂災害警戒区域(市内32ヶ所) Payo sa paglikas 727 Sambahayan 1,502 Tao
2019/10/14 08:30 浸水想定区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 24,188 Sambahayan 55,086 Tao
2019/10/13 13:00 小文間(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 47 Sambahayan 100 Tao
2019/10/13 13:00 東(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 200 Sambahayan 444 Tao
2019/10/13 13:00 台宿(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 85 Sambahayan 182 Tao
2019/10/13 13:00 西(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 51 Sambahayan 100 Tao
2019/10/13 13:00 新町(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 10 Sambahayan 28 Tao
2019/10/13 13:00 新取手(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 53 Sambahayan 96 Tao
2019/10/13 13:00 取手(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 56 Sambahayan 114 Tao
2019/10/13 13:00 寺田(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 15 Sambahayan 36 Tao
2019/10/13 13:00 駒場(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 2 Sambahayan 4 Tao
2019/10/13 13:00 下高井(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/13 13:00 稲(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 5 Sambahayan 10 Tao
2019/10/13 13:00 井野台(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 38 Sambahayan 88 Tao
2019/10/13 13:00 白山(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 156 Sambahayan 280 Tao
2019/10/13 13:00 本郷(土砂災害警戒区域内) Paglikas ng Matatanda, atbp. 9 Sambahayan 20 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
高井小学校 取手市ゆめみ野3-22-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:00 0   Tao
取手西小学校 取手市稲70 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:00 0   Tao
取手第二中学校 取手市寺田5147 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:00 0   Tao
白山小学校 取手市白山2-3-18 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:00 0   Tao
寺原小学校 取手市井野台5-14-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:00 0   Tao
取手小学校 取手市東5-3-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:00 0   Tao
旧小文間小学校 取手市小文間4359 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:00 0   Tao
取手第一高等学校 取手市台宿2-4-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina