Siyudad ng Takahagi Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Takahagi
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2023年06月08日 16:20
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、9日未明から9日朝まで低い土地の浸水に、9日明け方から9日夕方まで強風に、9日明け方から高波に、9日未明から9日昼前まで落雷に注意してください。

【発表】雷注意報 強風注意報 波浪注意報


2023年06月03日02:15
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2023/06/02 19:35 上君田 Utos ng Paglikas 74 Sambahayan 143 Tao
2023/06/02 19:00 高戸 Utos ng Paglikas 510 Sambahayan 1,137 Tao
2023/06/02 19:00 上手綱 Utos ng Paglikas 1,400 Sambahayan 3,821 Tao
2023/06/02 19:00 下手綱 Utos ng Paglikas 1,109 Sambahayan 2,876 Tao
2019/10/26 00:00 大字下手綱字下河原、館ノ内、根深川、石崎、於小人町、塚の腰、川向、大字高戸字荒崎後、ト々内、樋口、西城、西河原、西城前、北域、北城前、高野前、高野後、川向 Payo sa paglikas 200 Sambahayan 520 Tao
2019/10/13 07:00 高萩 Payo sa paglikas 20 Sambahayan 60 Tao
2019/10/13 07:00 安良川 Payo sa paglikas 19 Sambahayan 52 Tao
2019/10/13 07:00 横川 Payo sa paglikas 7 Sambahayan 11 Tao
2019/10/13 07:00 下君田 Payo sa paglikas 13 Sambahayan 23 Tao
2019/10/13 07:00 下手綱 Payo sa paglikas 34 Sambahayan 84 Tao
2019/10/13 07:00 下手綱字下河原、館ノ内、根深川、於小人町、塚ノ腰、川向/高戸字荒崎後、ト々内、樋口、西城、西河原、西城前、北域、北城前、高野前、高野後、川向 Payo sa paglikas 200 Sambahayan 520 Tao
2019/10/13 07:00 高戸 Payo sa paglikas 21 Sambahayan 51 Tao
2019/10/13 07:00 若栗 Payo sa paglikas 10 Sambahayan 23 Tao
2019/10/13 07:00 秋山 Payo sa paglikas 10 Sambahayan 25 Tao
2019/10/13 07:00 上君田 Payo sa paglikas 23 Sambahayan 53 Tao
2019/10/13 07:00 上手綱 Payo sa paglikas 28 Sambahayan 59 Tao
2019/10/13 07:00 石滝 Payo sa paglikas 26 Sambahayan 62 Tao
2019/10/13 07:00 中戸川 Payo sa paglikas 8 Sambahayan 15 Tao
2019/10/13 07:00 島名 Payo sa paglikas 18 Sambahayan 46 Tao
2019/10/13 07:00 本町 Payo sa paglikas 45 Sambahayan 132 Tao
2019/10/13 07:00 福平 Payo sa paglikas 6 Sambahayan 16 Tao
2017/10/23 10:15 上手綱 Paglikas ng Matatanda, atbp. 24 Sambahayan 59 Tao
2017/10/23 10:15 本町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 45 Sambahayan 132 Tao
2017/10/23 10:15 福平 Paglikas ng Matatanda, atbp. 6 Sambahayan 16 Tao
2017/10/23 10:15 島名 Paglikas ng Matatanda, atbp. 18 Sambahayan 46 Tao
2017/10/23 10:15 中戸川 Paglikas ng Matatanda, atbp. 8 Sambahayan 15 Tao
2017/10/23 10:15 石滝 Paglikas ng Matatanda, atbp. 26 Sambahayan 62 Tao
2017/10/23 10:15 上君田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 20 Sambahayan 53 Tao
2017/10/23 10:15 秋山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 8 Sambahayan 25 Tao
2017/10/23 10:15 若栗 Paglikas ng Matatanda, atbp. 10 Sambahayan 23 Tao
2017/10/23 10:15 高萩 Paglikas ng Matatanda, atbp. 19 Sambahayan 60 Tao
2017/10/23 10:15 高戸 Paglikas ng Matatanda, atbp. 18 Sambahayan 51 Tao
2017/10/23 10:15 下手綱 Paglikas ng Matatanda, atbp. 33 Sambahayan 84 Tao
2017/10/23 10:15 下君田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 13 Sambahayan 23 Tao
2017/10/23 10:15 横川 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7 Sambahayan 11 Tao
2017/10/23 10:15 安良川 Paglikas ng Matatanda, atbp. 19 Sambahayan 52 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
高萩清松高等学校 高萩市赤浜1864 2023/06/02 19:14 2023/06/03 06:55 0   Tao
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2023/06/02 19:15 2023/06/03 06:00 0   Tao
リーベロたかはぎ 高萩市春日町3-10-16 2023/06/02 19:13 2023/06/03 06:00 0   Tao
(旧)君田小・中学校 高萩市下君田682 2023/06/02 19:30 2023/06/03 06:00 0   Tao
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2019/10/25 18:25 2019/10/26 00:00 0   Tao
高萩清松高等学校 高萩市赤浜1864 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:40 0   Tao
(旧)君田小・中学校 高萩市下君田682 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:50 0   Tao
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:55 0   Tao
リーベロたかはぎ 高萩市春日町3-10-16 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:20 0   Tao
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2019/09/08 15:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
高萩市総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2018/09/30 15:00 2018/10/01 07:00 0   Tao
高萩市総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:50 0   Tao
リーベロたかはぎ 高萩市春日町3丁目10-16 2017/10/22 19:00 2017/10/23 10:15 0   Tao
高萩市総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2017/10/22 14:00 2017/10/23 10:15 28   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina