Thành phố Takahagi Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Takahagi
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Có thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2023年12月04日 04:11
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】強風注意報 波浪注意報


2023年09月09日11:40
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2023/09/09 15:30 市内全域 Chỉ thị lánh nạn 0 Hộ gia đình 0 Người
2023/09/08 00:40 高萩市 Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp 11,598 Hộ gia đình 27,700 Người
2023/06/02 19:35 上君田 Chỉ thị lánh nạn 74 Hộ gia đình 143 Người
2023/06/02 19:00 上手綱 Chỉ thị lánh nạn 1,400 Hộ gia đình 3,821 Người
2023/06/02 19:00 下手綱 Chỉ thị lánh nạn 1,109 Hộ gia đình 2,876 Người
2023/06/02 19:00 高戸 Chỉ thị lánh nạn 510 Hộ gia đình 1,137 Người
2019/10/26 00:00 大字下手綱字下河原、館ノ内、根深川、石崎、於小人町、塚の腰、川向、大字高戸字荒崎後、ト々内、樋口、西城、西河原、西城前、北域、北城前、高野前、高野後、川向 Khuyến cáo sơ tán 200 Hộ gia đình 520 Người
2019/10/13 07:00 下手綱字下河原、館ノ内、根深川、於小人町、塚ノ腰、川向/高戸字荒崎後、ト々内、樋口、西城、西河原、西城前、北域、北城前、高野前、高野後、川向 Khuyến cáo sơ tán 200 Hộ gia đình 520 Người
2019/10/13 07:00 本町 Khuyến cáo sơ tán 45 Hộ gia đình 132 Người
2019/10/13 07:00 福平 Khuyến cáo sơ tán 6 Hộ gia đình 16 Người
2019/10/13 07:00 島名 Khuyến cáo sơ tán 18 Hộ gia đình 46 Người
2019/10/13 07:00 中戸川 Khuyến cáo sơ tán 8 Hộ gia đình 15 Người
2019/10/13 07:00 石滝 Khuyến cáo sơ tán 26 Hộ gia đình 62 Người
2019/10/13 07:00 上手綱 Khuyến cáo sơ tán 28 Hộ gia đình 59 Người
2019/10/13 07:00 上君田 Khuyến cáo sơ tán 23 Hộ gia đình 53 Người
2019/10/13 07:00 秋山 Khuyến cáo sơ tán 10 Hộ gia đình 25 Người
2019/10/13 07:00 若栗 Khuyến cáo sơ tán 10 Hộ gia đình 23 Người
2019/10/13 07:00 高萩 Khuyến cáo sơ tán 20 Hộ gia đình 60 Người
2019/10/13 07:00 高戸 Khuyến cáo sơ tán 21 Hộ gia đình 51 Người
2019/10/13 07:00 下手綱 Khuyến cáo sơ tán 34 Hộ gia đình 84 Người
2019/10/13 07:00 下君田 Khuyến cáo sơ tán 13 Hộ gia đình 23 Người
2019/10/13 07:00 横川 Khuyến cáo sơ tán 7 Hộ gia đình 11 Người
2019/10/13 07:00 安良川 Khuyến cáo sơ tán 19 Hộ gia đình 52 Người
2017/10/23 10:15 上手綱 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 24 Hộ gia đình 59 Người
2017/10/23 10:15 石滝 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 26 Hộ gia đình 62 Người
2017/10/23 10:15 中戸川 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 8 Hộ gia đình 15 Người
2017/10/23 10:15 本町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 45 Hộ gia đình 132 Người
2017/10/23 10:15 島名 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 18 Hộ gia đình 46 Người
2017/10/23 10:15 福平 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 6 Hộ gia đình 16 Người
2017/10/23 10:15 安良川 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 19 Hộ gia đình 52 Người
2017/10/23 10:15 横川 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 7 Hộ gia đình 11 Người
2017/10/23 10:15 下君田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 13 Hộ gia đình 23 Người
2017/10/23 10:15 下手綱 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 33 Hộ gia đình 84 Người
2017/10/23 10:15 高戸 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 18 Hộ gia đình 51 Người
2017/10/23 10:15 高萩 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 19 Hộ gia đình 60 Người
2017/10/23 10:15 若栗 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 10 Hộ gia đình 23 Người
2017/10/23 10:15 秋山 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 8 Hộ gia đình 25 Người
2017/10/23 10:15 上君田 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 20 Hộ gia đình 53 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2023/09/08 14:00 2023/09/11 08:00 0   Người
高萩清松高等学校 高萩市赤浜1864 2023/09/08 14:00 2023/09/09 12:30 0   Người
(旧)君田小・中学校 高萩市下君田682 2023/09/08 14:00 2023/09/09 12:30 0   Người
リーベロたかはぎ 高萩市春日町3-10-16 2023/09/08 14:00 2023/09/09 12:30 0   Người
高萩清松高等学校 高萩市赤浜1864 2023/06/02 19:14 2023/06/03 06:55 0   Người
リーベロたかはぎ 高萩市春日町3-10-16 2023/06/02 19:13 2023/06/03 06:00 0   Người
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2023/06/02 19:15 2023/06/03 06:00 0   Người
(旧)君田小・中学校 高萩市下君田682 2023/06/02 19:30 2023/06/03 06:00 0   Người
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2019/10/25 18:25 2019/10/26 00:00 0   Người
高萩清松高等学校 高萩市赤浜1864 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:40 0   Người
(旧)君田小・中学校 高萩市下君田682 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:50 0   Người
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:55 0   Người
リーベロたかはぎ 高萩市春日町3-10-16 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:20 0   Người
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2019/09/08 15:00 2019/09/09 12:00 0   Người
高萩市総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2018/09/30 15:00 2018/10/01 07:00 0   Người
高萩市総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:50 0   Người
高萩市総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2017/10/22 14:00 2017/10/23 10:15 28   Người
リーベロたかはぎ 高萩市春日町3丁目10-16 2017/10/22 19:00 2017/10/23 10:15 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

(2023/09/30 17:54)
Thiệt hại về người (số người) Thiệt hại về nhà ở (số tòa nhà)
Người chết Mất tích Người bị thương nặng Người bị thương nhẹ Phá hủy hoàn toàn Phá hủy một nửa
0 Người 0 Người 0 Người 0 Người 0 Tòa nhà 173 Tòa nhà
Đầu trang