Siyudad ng Joso Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Joso
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月13日04:25
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/13 16:15 石下地区 Utos ng Paglikas 2,722 Sambahayan 7,708 Tao
2019/10/13 16:15 豊田地区 Utos ng Paglikas 808 Sambahayan 2,531 Tao
2019/10/13 16:15 大輪町 Utos ng Paglikas 214 Sambahayan 607 Tao
2019/10/13 16:15 大生地区 Utos ng Paglikas 1,003 Sambahayan 2,949 Tao
2019/10/13 16:15 水海道本町 Utos ng Paglikas 133 Sambahayan 308 Tao
2019/10/13 16:15 水海道宝町 Utos ng Paglikas 287 Sambahayan 629 Tao
2019/10/13 16:15 水海道淵頭町 Utos ng Paglikas 277 Sambahayan 656 Tao
2019/10/13 16:15 水海道天満町 Utos ng Paglikas 738 Sambahayan 1,684 Tao
2019/10/13 16:15 水海道川又町 Utos ng Paglikas 85 Sambahayan 244 Tao
2019/10/13 16:15 水海道諏訪町 Utos ng Paglikas 285 Sambahayan 707 Tao
2019/10/13 16:15 水海道森下町 Utos ng Paglikas 590 Sambahayan 1,540 Tao
2019/10/13 16:15 水海道山田町 Utos ng Paglikas 653 Sambahayan 1,574 Tao
2019/10/13 16:15 水海道高野町 Utos ng Paglikas 181 Sambahayan 435 Tao
2019/10/13 16:15 水海道元町 Utos ng Paglikas 44 Sambahayan 114 Tao
2019/10/13 16:15 水海道橋本町 Utos ng Paglikas 722 Sambahayan 1,693 Tao
2019/10/13 16:15 水海道亀岡町 Utos ng Paglikas 72 Sambahayan 229 Tao
2019/10/13 16:15 水海道栄町 Utos ng Paglikas 225 Sambahayan 562 Tao
2019/10/13 16:15 三妻地区 Utos ng Paglikas 1,586 Sambahayan 4,597 Tao
2019/10/13 16:15 坂手町 Utos ng Paglikas 186 Sambahayan 496 Tao
2019/10/13 16:15 向石下 Utos ng Paglikas 775 Sambahayan 1,803 Tao
2019/10/13 16:15 五箇地区 Utos ng Paglikas 626 Sambahayan 1,823 Tao
2019/10/13 16:15 玉地区 Utos ng Paglikas 676 Sambahayan 2,082 Tao
2019/10/13 16:15 花島町 Utos ng Paglikas 149 Sambahayan 421 Tao
2019/10/13 16:15 羽生町 Utos ng Paglikas 131 Sambahayan 381 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
石下西中学校 常総市杉山910-1 2019/10/13 10:00 2019/10/13 16:15 0   Tao
石下総合体育館 常総市鴻野山1670 2019/10/12 11:00 2019/10/13 16:15 0   Tao
石下庁舎 常総市新石下4310-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 16:15 0   Tao
飯沼小学校 常総市鴻野山859-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Tao
豊田小学校 常総市豊田2246 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Tao
豊岡小学校 常総市豊岡町丙3362 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Tao
あすなろの里 常総市大塚戸町310 2019/10/12 13:00 2019/10/13 16:15 0   Tao
絹西小学校 常総市坂手町7303-3 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Tao
常総市役所 常総市水海道諏訪町3222-3 2019/10/12 09:21 2019/10/13 16:15 0   Tao
水海道小学校 常総市水海道天満町2516-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Tao
水海道総合体育館 常総市坂手町3552 2019/10/13 06:45 2019/10/13 16:15 0   Tao
水海道第一高等学校 常総市水海道亀岡町2543 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Tao
菅原小学校 常総市大生郷町1615 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Tao
菅生小学校 常総市菅生町4711 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Tao
石下小学校 常総市新石下1907-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Tao
ふれあい館 常総市水海道天満町2472 2019/10/13 10:00 2019/10/13 11:35 0   Tao
生涯学習センター 常総市水海道天満町4684 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:45 0   Tao
石下総合福祉センター 常総市新石下4365 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:45 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina