Thành phố Joso Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Joso
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月13日04:25
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/13 16:15 石下地区 Chỉ thị lánh nạn 2,722 Hộ gia đình 7,708 Người
2019/10/13 16:15 豊田地区 Chỉ thị lánh nạn 808 Hộ gia đình 2,531 Người
2019/10/13 16:15 大輪町 Chỉ thị lánh nạn 214 Hộ gia đình 607 Người
2019/10/13 16:15 大生地区 Chỉ thị lánh nạn 1,003 Hộ gia đình 2,949 Người
2019/10/13 16:15 水海道本町 Chỉ thị lánh nạn 133 Hộ gia đình 308 Người
2019/10/13 16:15 水海道宝町 Chỉ thị lánh nạn 287 Hộ gia đình 629 Người
2019/10/13 16:15 水海道淵頭町 Chỉ thị lánh nạn 277 Hộ gia đình 656 Người
2019/10/13 16:15 水海道天満町 Chỉ thị lánh nạn 738 Hộ gia đình 1,684 Người
2019/10/13 16:15 水海道川又町 Chỉ thị lánh nạn 85 Hộ gia đình 244 Người
2019/10/13 16:15 水海道諏訪町 Chỉ thị lánh nạn 285 Hộ gia đình 707 Người
2019/10/13 16:15 水海道森下町 Chỉ thị lánh nạn 590 Hộ gia đình 1,540 Người
2019/10/13 16:15 水海道山田町 Chỉ thị lánh nạn 653 Hộ gia đình 1,574 Người
2019/10/13 16:15 水海道高野町 Chỉ thị lánh nạn 181 Hộ gia đình 435 Người
2019/10/13 16:15 水海道元町 Chỉ thị lánh nạn 44 Hộ gia đình 114 Người
2019/10/13 16:15 水海道橋本町 Chỉ thị lánh nạn 722 Hộ gia đình 1,693 Người
2019/10/13 16:15 水海道亀岡町 Chỉ thị lánh nạn 72 Hộ gia đình 229 Người
2019/10/13 16:15 水海道栄町 Chỉ thị lánh nạn 225 Hộ gia đình 562 Người
2019/10/13 16:15 三妻地区 Chỉ thị lánh nạn 1,586 Hộ gia đình 4,597 Người
2019/10/13 16:15 坂手町 Chỉ thị lánh nạn 186 Hộ gia đình 496 Người
2019/10/13 16:15 向石下 Chỉ thị lánh nạn 775 Hộ gia đình 1,803 Người
2019/10/13 16:15 五箇地区 Chỉ thị lánh nạn 626 Hộ gia đình 1,823 Người
2019/10/13 16:15 玉地区 Chỉ thị lánh nạn 676 Hộ gia đình 2,082 Người
2019/10/13 16:15 花島町 Chỉ thị lánh nạn 149 Hộ gia đình 421 Người
2019/10/13 16:15 羽生町 Chỉ thị lánh nạn 131 Hộ gia đình 381 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
石下西中学校 常総市杉山910-1 2019/10/13 10:00 2019/10/13 16:15 0   Người
石下総合体育館 常総市鴻野山1670 2019/10/12 11:00 2019/10/13 16:15 0   Người
石下庁舎 常総市新石下4310-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 16:15 0   Người
飯沼小学校 常総市鴻野山859-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Người
豊田小学校 常総市豊田2246 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Người
豊岡小学校 常総市豊岡町丙3362 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Người
あすなろの里 常総市大塚戸町310 2019/10/12 13:00 2019/10/13 16:15 0   Người
絹西小学校 常総市坂手町7303-3 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Người
常総市役所 常総市水海道諏訪町3222-3 2019/10/12 09:21 2019/10/13 16:15 0   Người
水海道小学校 常総市水海道天満町2516-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Người
水海道総合体育館 常総市坂手町3552 2019/10/13 06:45 2019/10/13 16:15 0   Người
水海道第一高等学校 常総市水海道亀岡町2543 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Người
菅原小学校 常総市大生郷町1615 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Người
菅生小学校 常総市菅生町4711 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Người
石下小学校 常総市新石下1907-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 16:15 0   Người
ふれあい館 常総市水海道天満町2472 2019/10/13 10:00 2019/10/13 11:35 0   Người
生涯学習センター 常総市水海道天満町4684 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:45 0   Người
石下総合福祉センター 常総市新石下4365 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:45 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang