Siyudad ng Tsuchiura Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Tsuchiura
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月25日20:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/25 20:45 小松 Paglikas ng Matatanda, atbp. 43 Sambahayan 12 Tao
2019/10/25 20:45 小松ヶ丘町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 10 Sambahayan 23 Tao
2019/10/25 20:45 小野 Paglikas ng Matatanda, atbp. 48 Sambahayan 110 Tao
2019/10/25 20:45 上高津 Paglikas ng Matatanda, atbp. 20 Sambahayan 46 Tao
2019/10/25 20:45 上高津新町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 3 Sambahayan 7 Tao
2019/10/25 20:45 上坂田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 23 Sambahayan 53 Tao
2019/10/25 20:45 常名 Paglikas ng Matatanda, atbp. 48 Sambahayan 110 Tao
2019/10/25 20:45 真鍋 Paglikas ng Matatanda, atbp. 8 Sambahayan 18 Tao
2019/10/25 20:45 木田余東台 Paglikas ng Matatanda, atbp. 6 Sambahayan 14 Tao
2019/10/25 20:45 木田余 Paglikas ng Matatanda, atbp. 82 Sambahayan 189 Tao
2019/10/25 20:45 富士崎 Paglikas ng Matatanda, atbp. 8 Sambahayan 18 Tao
2019/10/25 20:45 板谷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 26 Sambahayan 60 Tao
2019/10/25 20:45 藤沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 29 Sambahayan 67 Tao
2019/10/25 20:45 東真鍋町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 25 Sambahayan 58 Tao
2019/10/25 20:45 東城寺 Paglikas ng Matatanda, atbp. 24 Sambahayan 62 Tao
2019/10/25 20:45 田村町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 9 Tao
2019/10/25 20:45 中高津 Paglikas ng Matatanda, atbp. 21 Sambahayan 48 Tao
2019/10/25 20:45 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 9 Tao
2019/10/25 20:45 大岩田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 40 Sambahayan 92 Tao
2019/10/25 20:45 千鳥ヶ丘町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7 Sambahayan 16 Tao
2019/10/25 20:45 西真鍋町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 17 Sambahayan 39 Tao
2019/10/25 20:45 右籾 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 9 Tao
2019/10/25 20:45 烏山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 3 Sambahayan 7 Tao
2019/10/25 20:45 永井 Paglikas ng Matatanda, atbp. 2 Sambahayan 5 Tao
2019/10/25 20:45 永国東町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 1 Sambahayan 2 Tao
2019/10/25 20:45 沖宿町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 9 Tao
2019/10/25 20:45 下高津 Paglikas ng Matatanda, atbp. 87 Sambahayan 200 Tao
2019/10/25 20:45 下坂田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 43 Sambahayan 99 Tao
2019/10/25 20:45 霞ヶ岡町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 6 Sambahayan 14 Tao
2019/10/25 20:45 国分町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 33 Sambahayan 76 Tao
2019/10/25 20:45 手野町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 71 Sambahayan 163 Tao
2019/10/25 20:45 小岩田西 Paglikas ng Matatanda, atbp. 16 Sambahayan 37 Tao
2019/10/25 20:45 小岩田東 Paglikas ng Matatanda, atbp. 5 Sambahayan 12 Tao
2019/10/14 11:00 高岡新田・高岡沖 Utos ng Paglikas 305 Sambahayan 902 Tao
2019/10/14 11:00 田土部 Utos ng Paglikas 116 Sambahayan 345 Tao
2019/10/14 11:00 藤沢新田 Utos ng Paglikas 31 Sambahayan 108 Tao
2019/10/14 11:00 霞ヶ浦・桜川沿岸(浸水想定区域) Payo sa paglikas 14,800 Sambahayan 33,500 Tao
2019/10/13 07:50 国分町 Payo sa paglikas 33 Sambahayan 76 Tao
2019/10/13 07:50 霞ヶ岡町 Payo sa paglikas 6 Sambahayan 14 Tao
2019/10/13 07:50 藤沢 Payo sa paglikas 29 Sambahayan 67 Tao
2019/10/13 07:50 右籾 Payo sa paglikas 4 Sambahayan 9 Tao
2019/10/13 07:50 東真鍋町 Payo sa paglikas 25 Sambahayan 58 Tao
2019/10/13 07:50 常名 Payo sa paglikas 48 Sambahayan 110 Tao
2019/10/13 07:50 真鍋 Payo sa paglikas 8 Sambahayan 18 Tao
2019/10/13 07:50 西真鍋町 Payo sa paglikas 17 Sambahayan 39 Tao
2019/10/13 07:50 千鳥ヶ丘町 Payo sa paglikas 7 Sambahayan 16 Tao
2019/10/13 07:50 大岩田 Payo sa paglikas 40 Sambahayan 92 Tao
2019/10/13 07:50 Payo sa paglikas 4 Sambahayan 9 Tao
2019/10/13 07:50 中高津 Payo sa paglikas 21 Sambahayan 48 Tao
2019/10/13 07:50 田村町 Payo sa paglikas 4 Sambahayan 9 Tao
2019/10/13 07:50 東城寺 Payo sa paglikas 24 Sambahayan 62 Tao
2019/10/13 07:50 烏山 Payo sa paglikas 3 Sambahayan 7 Tao
2019/10/13 07:50 永井 Payo sa paglikas 2 Sambahayan 5 Tao
2019/10/13 07:50 永国東町 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 2 Tao
2019/10/13 07:50 沖宿町 Payo sa paglikas 4 Sambahayan 9 Tao
2019/10/13 07:50 下高津 Payo sa paglikas 87 Sambahayan 200 Tao
2019/10/13 07:50 下坂田 Payo sa paglikas 43 Sambahayan 99 Tao
2019/10/13 07:50 上高津新町 Payo sa paglikas 3 Sambahayan 7 Tao
2019/10/13 07:50 上高津 Payo sa paglikas 20 Sambahayan 46 Tao
2019/10/13 07:50 小野 Payo sa paglikas 48 Sambahayan 110 Tao
2019/10/13 07:50 板谷 Payo sa paglikas 26 Sambahayan 60 Tao
2019/10/13 07:50 小松ヶ丘町 Payo sa paglikas 10 Sambahayan 23 Tao
2019/10/13 07:50 小松 Payo sa paglikas 43 Sambahayan 12 Tao
2019/10/13 07:50 小岩田東 Payo sa paglikas 5 Sambahayan 12 Tao
2019/10/13 07:50 小岩田西 Payo sa paglikas 16 Sambahayan 37 Tao
2019/10/13 07:50 木田余東台 Payo sa paglikas 6 Sambahayan 14 Tao
2019/10/13 07:50 木田余 Payo sa paglikas 82 Sambahayan 189 Tao
2019/10/13 07:50 富士崎 Payo sa paglikas 8 Sambahayan 18 Tao
2019/10/13 07:50 手野町 Payo sa paglikas 71 Sambahayan 163 Tao
2019/10/13 07:50 上坂田 Payo sa paglikas 23 Sambahayan 53 Tao
2017/10/23 20:00 田土部,高岡,藤沢新田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 253 Sambahayan 748 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2019/10/25 13:30 2019/10/25 20:45 0   Tao
上大津公民館 土浦市手野町3252 2019/10/25 13:30 2019/10/25 20:45 0   Tao
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2019/10/25 13:30 2019/10/25 20:45 0   Tao
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2019/10/12 08:00 2019/10/14 11:00 83   Tao
旧藤沢小学校 土浦市藤沢3057 2019/10/12 12:00 2019/10/14 11:00 0   Tao
新治学園義務教育学校 土浦市藤沢913 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 0   Tao
都和公民館 土浦市並木5-4824-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 18:00 72   Tao
新治総合福祉センター 土浦市沢辺1423-1 2019/10/13 14:00 2019/10/13 18:00 0   Tao
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 140   Tao
上大津公民館 土浦市手野町3252 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 3   Tao
二中地区公民館 土浦市木田余1675 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 38   Tao
三中地区公民館 土浦市中村南4-8-14 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 22   Tao
六中地区公民館 土浦市烏山2丁目2346-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 17   Tao
下高津小学校 土浦市下高津4-2-9 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 164   Tao
大岩田小学校 土浦市大岩田2066-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 71   Tao
真鍋小学校 土浦市真鍋4-3-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 203   Tao
都和小学校 土浦市並木5-4826-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 22   Tao
上大津西小学校 土浦市手野町3651 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 35   Tao
上大津東小学校 土浦市沖宿町2489 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 39   Tao
都和南小学校 土浦市常名3090 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 118   Tao
土浦第二中学校 土浦市東真鍋町21-7 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 132   Tao
土浦第四中学校 土浦市中高津3-10-4 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 166   Tao
土浦第五中学校 土浦市手野町3218-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 35   Tao
土浦市保健センター 土浦市下高津2-7-27 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 336   Tao
右籾小学校 土浦市右籾1728-3 2019/10/12 15:45 2019/10/13 13:30 0   Tao
土浦第六中学校 土浦市右籾428 2019/10/12 15:45 2019/10/13 13:30 3   Tao
ワークヒル土浦 土浦市木田余東台4-1-1 2019/10/12 15:45 2019/10/13 13:30 3   Tao
老人福祉センター湖畔荘 土浦市手野町1892-1 2019/10/12 16:30 2019/10/13 08:00 0   Tao
神立小学校 土浦市中神立町4 2019/10/12 22:30 2019/10/13 08:00 0   Tao
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2018/09/30 17:30 2018/10/01 07:00 0   Tao
上大津公民館 土浦市手野町3532 2018/09/30 17:30 2018/10/01 07:00 0   Tao
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2018/09/30 17:30 2018/10/01 07:00 0   Tao
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2018/08/08 18:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2018/08/08 18:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
上大津公民館 土浦市手野町3532 2018/08/08 18:00 2018/08/09 12:00 2   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina