Siyudad ng Hitachi Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Hitachi
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報【継続】波浪注意報 濃霧注意報


2019年10月25日21:15
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2021/10/01 22:00 市内全域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 83,508 Sambahayan 0 Tao
2019/10/25 22:30 十王川浸水想定区域 Payo sa paglikas 4,724 Sambahayan 10,870 Tao
2019/10/25 22:30 市内全域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 78,337 Sambahayan 176,069 Tao
2019/10/13 11:00 市内全域 Payo sa paglikas 78,337 Sambahayan 176,069 Tao
2019/09/09 12:00 日立市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 83,508 Sambahayan 0 Tao
2017/10/23 10:30 茂宮町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 142 Sambahayan 368 Tao
2017/10/23 10:30 大和田町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 286 Sambahayan 707 Tao
2017/10/23 10:30 石名坂町1丁目 Paglikas ng Matatanda, atbp. 15 Sambahayan 30 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
日高小学校 日立市日高町2-12-1 2022/01/16 01:21 2022/01/16 14:00 0   Tao
河原子小学校 日立市河原子町4-3-4 2022/01/16 01:23 2022/01/16 14:00 0   Tao
田尻小学校 日立市田尻町4-39-1 2022/01/16 01:19 2022/01/16 14:00 0   Tao
会瀬小学校 日立市会瀬町2-17-10 2022/01/16 01:22 2022/01/16 14:00 0   Tao
中小路小学校 日立市平和町2-4-1 2022/01/16 01:24 2022/01/16 14:00 0   Tao
滑川小学校 日立市滑川本町1-20-7 2022/01/16 01:25 2022/01/16 14:00 0   Tao
豊浦小学校 日立市折笠町741 2022/01/16 01:26 2022/01/16 14:00 0   Tao
久慈小学校 日立市久慈町1-23-1 2022/01/16 01:28 2022/01/16 14:00 0   Tao
坂本小学校 日立市南高野町3-21-1 2022/01/16 01:29 2022/01/16 14:00 0   Tao
櫛形小学校 日立市十王町伊師本郷508 2022/01/16 01:26 2022/01/16 14:00 0   Tao
久慈中学校 日立市久慈町6-20-2 2022/01/16 01:29 2022/01/16 14:00 0   Tao
水木小学校 日立市水木町1-6-1 2022/01/16 01:38 2022/01/16 14:00 0   Tao
河原子小学校 日立市河原子町4-3-4 2021/10/01 13:30 2021/10/02 06:31 2   Tao
久慈中学校 日立市久慈町6-20-2 2021/10/01 13:30 2021/10/02 06:31 3   Tao
多賀中学校 日立市鮎川町3丁目11-2 2021/10/01 13:30 2021/10/02 05:40 0   Tao
大沼小学校 日立市東大沼町2-1-8 2021/10/01 13:30 2021/10/02 04:30 0   Tao
坂本小学校 日立市南高野町3-21-1 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:30 1   Tao
会瀬小学校 日立市会瀬町2-17-10 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
宮田小学校 日立市本宮町2-9-1 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
助川小学校 日立市助川町2-15-1 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
滑川小学校 日立市滑川本町1-20-7 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
仲町小学校 日立市宮田町5-5-1 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
成沢小学校 日立市中成沢町3-16-8 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
中小路小学校 日立市平和町2-4-1 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
大久保小学校 日立市末広町1-1-1 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
大みか小学校 日立市大みか町3-19-15 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
塙山小学校 日立市金沢町2-14-1 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
金沢小学校 日立市金沢町5-2-1 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
諏訪小学校 日立市諏訪町3-10-1 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
田尻小学校 日立市田尻町4-39-1 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
豊浦小学校 日立市折笠町741 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
日高小学校 日立市日高町2-12-1 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
泉丘中学校 日立市水木町2-9-1 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
櫛形小学校 日立市十王町伊師本郷508 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
中里中学校 日立市東河内町1953 2021/10/01 13:30 2021/10/01 22:00 0   Tao
滑川小学校 日立市滑川本町1-20-7 2019/10/25 17:45 2019/10/26 05:00 0   Tao
中里中学校 日立市東河内町1953 2019/10/25 17:45 2019/10/26 05:45 0   Tao
助川小学校 日立市助川町2-15-1 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
会瀬小学校 日立市会瀬町2-17-10 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
仲町小学校 日立市宮田町5-5-1 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
河原子小学校 日立市河原子町4-3-4 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
中小路小学校 日立市平和町2-4-1 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
大久保小学校 日立市末広町1-1-1 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
成沢小学校 日立市中成沢町3-16-8 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
大沼小学校 日立市東大沼町2-1-8 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
諏訪小学校 日立市諏訪町3-10-1 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
田尻小学校 日立市田尻町4-39-1 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
金沢小学校 日立市金沢町5-2-1 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
油縄子小学校 日立市鮎川町3-11-1 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
日高小学校 日立市日高町2-12-1 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
坂本小学校 日立市南高野町3-21-1 2019/10/25 17:45 2019/10/25 23:00 0   Tao
豊浦小学校 日立市折笠町741 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
泉丘中学校 日立市水木町2-9-1 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
櫛形小学校 日立市十王町伊師本郷508 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
豊浦中学校 日立市川尻町3-11-1 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
久慈中学校 日立市久慈町6-20-2 2019/10/25 17:45 2019/10/25 22:00 0   Tao
久慈中学校 日立市久慈町6-20-2 2019/10/11 15:00 2019/10/13 12:12 0   Tao
坂本小学校 日立市南高野町3-21-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 12:12 0   Tao
日立商業高等学校 日立市久慈町6-20-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:42 0   Tao
会瀬小学校 日立市会瀬町2-17-10 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:41 0   Tao
宮田小学校 日立市本宮町2-9-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:41 0   Tao
助川小学校 日立市助川町2-15-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:41 0   Tao
大久保小学校 日立市末広町1-1-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:40 0   Tao
河原子小学校 日立市河原子町4-3-4 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:40 0   Tao
滑川小学校 日立市滑川本町1-20-7 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:40 0   Tao
仲町小学校 日立市宮田町5-5-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:40 0   Tao
諏訪小学校 日立市諏訪町3-10-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:39 0   Tao
成沢小学校 日立市中成沢町3-16-8 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:39 0   Tao
大みか小学校 日立市大みか町3-19-15 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:38 0   Tao
中小路小学校 日立市平和町2-4-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:38 0   Tao
大沼小学校 日立市東大沼町2-1-8 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:38 0   Tao
塙山小学校 日立市金沢町2-14-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:37 0   Tao
金沢小学校 日立市金沢町5-2-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:37 0   Tao
油縄子小学校 日立市鮎川町3-11-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:34 0   Tao
田尻小学校 日立市田尻町4-39-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:29 0   Tao
日高小学校 日立市日高町2-12-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:28 0   Tao
豊浦小学校 日立市折笠町741 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:27 0   Tao
大久保中学校 日立市末広町5-12-34 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:26 0   Tao
豊浦中学校 日立市川尻町3-11-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:25 0   Tao
河原子中学校 日立市東多賀町4-10-10 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:25 0   Tao
台原中学校 日立市台原町1-9-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:25 0   Tao
日高中学校 日立市小木津町3-26-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:24 0   Tao
十王中学校 日立市十王町友部600 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:22 0   Tao
坂本中学校 日立市石名坂町1-30-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:22 0   Tao
日立市池の川さくらアリーナ 日立市東成沢町2-15-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:21 0   Tao
多賀中学校 日立市鮎川町3丁目11-2 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:21 0   Tao
中里中学校 日立市東河内町1953 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:20 0   Tao
櫛形小学校 日立市十王町伊師本郷508 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:20 0   Tao
泉丘中学校 日立市水木町2-9-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:20 0   Tao
水木小学校 日立市水木町1-6-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:19 0   Tao
助川中学校 日立市鹿島町3-5-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:19 0   Tao
山部小学校 日立市十王町山部841 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:19 0   Tao
平沢中学校 日立市高鈴町1-15-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:18 0   Tao
駒王中学校 日立市神峰町3-2-32 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:17 0   Tao
滑川中学校 日立市東滑川町3-17-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 09:16 0   Tao
助川小学校 日立市助川町2-15-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
会瀬小学校 日立市会瀬町2-17-10 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
宮田小学校 日立市本宮町2-9-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
仲町小学校 日立市宮田町5-5-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
滑川小学校 日立市滑川本町1-20-7 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
河原子小学校 日立市河原子町4-3-4 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
中小路小学校 日立市平和町2-4-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
大久保小学校 日立市末広町1-1-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
成沢小学校 日立市中成沢町3-16-8 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
大みか小学校 日立市大みか町3-19-15 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
大沼小学校 日立市東大沼町2-1-8 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
諏訪小学校 日立市諏訪町3-10-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
金沢小学校 日立市金沢町5-2-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
塙山小学校 日立市金沢町2-14-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
油縄子小学校 日立市鮎川町3-11-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
日高小学校 日立市日高町2-12-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
豊浦小学校 日立市折笠町741 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
坂本小学校 日立市南高野町3-21-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
田尻小学校 日立市田尻町4-39-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
久慈中学校 日立市久慈町6-20-2 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
櫛形小学校 日立市十王町伊師本郷508 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
泉丘中学校 日立市水木町2-9-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
中里中学校 日立市東河内町1953 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
滑川小学校 日立市滑川本町1-20-7 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
宮田小学校 日立市本宮町2-9-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
仲町小学校 日立市宮田町5-5-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
大久保小学校 日立市末広町1-1-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
中小路小学校 日立市平和町2-4-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
河原子小学校 日立市河原子町4-3-4 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
成沢小学校 日立市中成沢町3-16-8 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:53 0   Tao
大みか小学校 日立市大みか町3-19-15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
諏訪小学校 日立市諏訪町3-10-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
金沢小学校 日立市金沢町5-2-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
塙山小学校 日立市金沢町2-14-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
田尻小学校 日立市田尻町4-39-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
油縄子小学校 日立市鮎川町3-11-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
櫛形小学校 日立市十王町伊師本郷508 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
豊浦小学校 日立市折笠町741 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
久慈中学校 日立市久慈町6-20-2 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
会瀬小学校 日立市会瀬町2-17-10 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 2   Tao
日高小学校 日立市日高町2-12-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 4   Tao
中里中学校 日立市東河内町1953 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
水木小学校 日立市水木町1-6-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 2   Tao
大沼小学校 日立市東大沼町2-1-8 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 2   Tao
坂本小学校 日立市南高野町3-21-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 2   Tao
助川小学校 日立市助川町2-15-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 1   Tao
助川小学校 日立市助川町2-15-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
滑川小学校 日立市滑川本町1-20-7 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
会瀬小学校 日立市会瀬町2-17-10 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
宮田小学校 日立市本宮町2-9-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
河原子小学校 日立市河原子町4-3-4 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
大久保小学校 日立市末広町1-1-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
中小路小学校 日立市平和町2-4-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
仲町小学校 日立市宮田町5-5-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
成沢小学校 日立市中成沢町3-16-8 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
大みか小学校 日立市大みか町3-19-15 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
諏訪小学校 日立市諏訪町3-10-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
水木小学校 日立市水木町1-6-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
金沢小学校 日立市金沢町5-2-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
大沼小学校 日立市東大沼町2-1-8 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
油縄子小学校 日立市鮎川町3-11-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
田尻小学校 日立市田尻町4-39-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 14:43 0   Tao
塙山小学校 日立市金沢町2-14-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
豊浦小学校 日立市折笠町741 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
日高小学校 日立市日高町2-12-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
櫛形小学校 日立市十王町伊師本郷508 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
坂本小学校 日立市南高野町3-21-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
久慈中学校 日立市久慈町6-20-2 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
中里中学校 日立市東河内町1953 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 0   Tao
久慈交流センター 日立市みなと町3-10 2017/10/22 15:00 2017/10/23 10:30 0   Tao
坂本小学校 日立市南高野町3-21-1 2017/10/22 18:30 2017/10/23 10:30 0   Tao
大沼交流センター(体育館含む) 日立市東金沢町5-7-1 2017/10/22 15:00 2017/10/23 07:32 0   Tao
産業支援センター 日立市西成沢町2-20-1 2017/10/22 15:00 2017/10/23 07:00 0   Tao
十王交流センター 日立市十王町友部129-2 2017/10/22 15:00 2017/10/23 07:00 0   Tao
大久保交流センター 日立市千石町2-4-20 2017/10/22 15:00 2017/10/23 07:00 0   Tao
滑川交流センター(体育館含む) 日立市滑川本町1-21-1 2017/10/22 15:00 2017/10/23 07:00 0   Tao
中里交流センター 日立市東河内町1953-2 2017/10/22 15:00 2017/10/23 07:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina