Siyudad ng Mito Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Mito
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報


2020年01月29日11:53
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/13 18:33 浸水想定区域(浸水区域を除く) Utos ng Paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/13 18:33 水戸市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 119,193 Sambahayan 270,376 Tao
2019/09/09 11:00 水戸市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 119,193 Sambahayan 270,376 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
水戸市少年自然の家 水戸市全隈町80-1 2019/11/10 16:00 2019/12/02 10:00 0   Tao
飯富市民センター 水戸市飯富町4449-8 2019/10/12 09:00 2019/11/09 19:00 0   Tao
飯富中学校 水戸市飯富町4479-1 2019/10/12 16:00 2019/11/10 16:00 0   Tao
渡里市民センター 水戸市堀町466-7 2019/10/12 09:00 2019/10/24 12:00 0   Tao
国田市民センター 水戸市下国井町1212-4 2019/10/14 08:30 2019/10/17 08:30 0   Tao
三の丸市民センター 水戸市三の丸1-6-60 2019/10/12 09:00 2019/10/14 09:35 0   Tao
飯富小学校 水戸市飯富町4420-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 18:40 0   Tao
常澄中学校 水戸市塩崎町1016 2019/10/12 16:00 2019/10/14 16:00 0   Tao
浜田小学校 水戸市浜田1-1-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
堀原市民センター 水戸市新原1-9-16 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
柳河市民センター 水戸市柳河町673-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
吉沢市民センター 水戸市吉沢町243-3 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
第三中学校 水戸市朝日町2882-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
第五中学校 水戸市堀町1166-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
第一中学校 水戸市東原3-1-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
大場小学校 水戸市大場町2489 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
大場市民センター 水戸市大場町2283-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
双葉台市民センター 水戸市双葉台2-1-5 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
千波中学校 水戸市元吉田町599-2 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
千波小学校 水戸市千波町1538-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
千波市民センター 水戸市千波町1396-4 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
赤塚市民センター 水戸市河和田3-2329-3 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
石川市民センター 水戸市石川2-4243 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
新荘小学校 水戸市新荘2-11-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
新荘市民センター 水戸市新荘2-11-2 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
常磐小学校 水戸市西原1-3-12 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
常磐市民センター 水戸市西原1-3-12 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
城東小学校 水戸市城東2-7-62 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
城東市民センター 水戸市城東3-1-47 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
上中妻市民センター 水戸市大塚町1157-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
上大野小学校 水戸市東大野106-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
上大野市民センター 水戸市吉沼町1768-2 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
寿市民センター 水戸市平須町1636 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
酒門市民センター 水戸市酒門町1374-6 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
山根市民センター 水戸市全隈町78-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
三の丸小学校 水戸市三の丸1-6-51 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
桜川市民センター 水戸市河和田町2894-4 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
妻里市民センター 水戸市有賀町2242 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
国田義務教育学校 水戸市下国井町2595-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
鯉渕市民センター 水戸市鯉淵町2989-2 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
五軒小学校 水戸市金町3-2-25 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
五軒市民センター 水戸市五軒町1-2-12 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
見和市民センター 水戸市見和2-224-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
見川市民センター 水戸市見川2-179-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
吉田市民センター 水戸市元吉田町1736-5 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
笠原市民センター 水戸市笠原町358-5 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
下大野小学校 水戸市塩崎町666 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
下大野市民センター 水戸市下大野6094-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
稲荷第二小学校 水戸市百合が丘町997-204 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
稲荷第二市民センター 水戸市栗崎町1695-4 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
稲荷第一小学校 水戸市大串町142-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
稲荷第一市民センター 水戸市大串町961-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
竹隈市民センター 水戸市柳町2-5-8 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
渡里小学校 水戸市堀町468-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
内原市民センター 水戸市内原町1395-6 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
第二中学校 水戸市三の丸2-9-22 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
緑岡市民センター 水戸市見川町2563 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
柳河小学校 水戸市柳河町318-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Tao
稲荷第一市民センター 水戸市大串町961-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
石川市民センター 水戸市石川2-4243 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
赤塚市民センター 水戸市河和田3-2329-3 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
千波市民センター 水戸市千波町1396-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
上中妻市民センター 水戸市大塚町1157-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
上大野市民センター 水戸市吉沼町1768-2 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
寿市民センター 水戸市平須町1636 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
酒門市民センター 水戸市酒門町1374-6 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
城東市民センター 水戸市城東3-1-47 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
常磐市民センター 水戸市西原1-3-12 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
新荘市民センター 水戸市新荘2-11-2 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
妻里市民センター 水戸市有賀町2242 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
国田市民センター 水戸市下国井町1212-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
緑岡市民センター 水戸市見川町2563 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
柳河市民センター 水戸市柳河町673-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
堀原市民センター 水戸市新原1-9-16 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
飯富市民センター 水戸市飯富町4449-8 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
内原市民センター 水戸市内原町1395-6 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
渡里市民センター 水戸市堀町466-7 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
竹隈市民センター 水戸市柳町2-5-8 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
大場市民センター 水戸市大場町2283-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
鯉渕市民センター 水戸市鯉淵町2989-2 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
双葉台市民センター 水戸市双葉台2-1-5 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
山根市民センター 水戸市全隈町78-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
三の丸市民センター 水戸市三の丸1-6-60 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
稲荷第二市民センター 水戸市栗崎町1695-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
下大野市民センター 水戸市下大野6094-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
笠原市民センター 水戸市笠原町358-5 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
吉沢市民センター 水戸市吉沢町243-3 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
吉田市民センター 水戸市元吉田町1736-5 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
見川市民センター 水戸市見川2-179-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
見和市民センター 水戸市見和2-224-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
五軒市民センター 水戸市五軒町1-2-12 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao
桜川市民センター 水戸市河和田町2894-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina