Thành phố Mito Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Mito
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報


2020年01月29日11:53
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/13 18:33 浸水想定区域(浸水区域を除く) Chỉ thị lánh nạn 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/13 18:33 水戸市 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 119,193 Hộ gia đình 270,376 Người
2019/09/09 11:00 水戸市 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 119,193 Hộ gia đình 270,376 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
水戸市少年自然の家 水戸市全隈町80-1 2019/11/10 16:00 2019/12/02 10:00 0   Người
飯富市民センター 水戸市飯富町4449-8 2019/10/12 09:00 2019/11/09 19:00 0   Người
飯富中学校 水戸市飯富町4479-1 2019/10/12 16:00 2019/11/10 16:00 0   Người
渡里市民センター 水戸市堀町466-7 2019/10/12 09:00 2019/10/24 12:00 0   Người
国田市民センター 水戸市下国井町1212-4 2019/10/14 08:30 2019/10/17 08:30 0   Người
三の丸市民センター 水戸市三の丸1-6-60 2019/10/12 09:00 2019/10/14 09:35 0   Người
飯富小学校 水戸市飯富町4420-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 18:40 0   Người
常澄中学校 水戸市塩崎町1016 2019/10/12 16:00 2019/10/14 16:00 0   Người
浜田小学校 水戸市浜田1-1-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
堀原市民センター 水戸市新原1-9-16 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
柳河市民センター 水戸市柳河町673-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
吉沢市民センター 水戸市吉沢町243-3 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
第三中学校 水戸市朝日町2882-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
第五中学校 水戸市堀町1166-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
第一中学校 水戸市東原3-1-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
大場小学校 水戸市大場町2489 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
大場市民センター 水戸市大場町2283-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
双葉台市民センター 水戸市双葉台2-1-5 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
千波中学校 水戸市元吉田町599-2 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
千波小学校 水戸市千波町1538-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
千波市民センター 水戸市千波町1396-4 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
赤塚市民センター 水戸市河和田3-2329-3 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
石川市民センター 水戸市石川2-4243 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
新荘小学校 水戸市新荘2-11-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
新荘市民センター 水戸市新荘2-11-2 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
常磐小学校 水戸市西原1-3-12 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
常磐市民センター 水戸市西原1-3-12 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
城東小学校 水戸市城東2-7-62 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
城東市民センター 水戸市城東3-1-47 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
上中妻市民センター 水戸市大塚町1157-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
上大野小学校 水戸市東大野106-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
上大野市民センター 水戸市吉沼町1768-2 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
寿市民センター 水戸市平須町1636 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
酒門市民センター 水戸市酒門町1374-6 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
山根市民センター 水戸市全隈町78-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
三の丸小学校 水戸市三の丸1-6-51 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
桜川市民センター 水戸市河和田町2894-4 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
妻里市民センター 水戸市有賀町2242 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
国田義務教育学校 水戸市下国井町2595-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
鯉渕市民センター 水戸市鯉淵町2989-2 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
五軒小学校 水戸市金町3-2-25 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
五軒市民センター 水戸市五軒町1-2-12 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
見和市民センター 水戸市見和2-224-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
見川市民センター 水戸市見川2-179-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
吉田市民センター 水戸市元吉田町1736-5 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
笠原市民センター 水戸市笠原町358-5 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
下大野小学校 水戸市塩崎町666 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
下大野市民センター 水戸市下大野6094-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
稲荷第二小学校 水戸市百合が丘町997-204 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
稲荷第二市民センター 水戸市栗崎町1695-4 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
稲荷第一小学校 水戸市大串町142-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
稲荷第一市民センター 水戸市大串町961-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
竹隈市民センター 水戸市柳町2-5-8 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
渡里小学校 水戸市堀町468-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
内原市民センター 水戸市内原町1395-6 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
第二中学校 水戸市三の丸2-9-22 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
緑岡市民センター 水戸市見川町2563 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   Người
柳河小学校 水戸市柳河町318-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   Người
稲荷第一市民センター 水戸市大串町961-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
石川市民センター 水戸市石川2-4243 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
赤塚市民センター 水戸市河和田3-2329-3 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
千波市民センター 水戸市千波町1396-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
上中妻市民センター 水戸市大塚町1157-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
上大野市民センター 水戸市吉沼町1768-2 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
寿市民センター 水戸市平須町1636 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
酒門市民センター 水戸市酒門町1374-6 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
城東市民センター 水戸市城東3-1-47 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
常磐市民センター 水戸市西原1-3-12 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
新荘市民センター 水戸市新荘2-11-2 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
妻里市民センター 水戸市有賀町2242 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
国田市民センター 水戸市下国井町1212-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
緑岡市民センター 水戸市見川町2563 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
柳河市民センター 水戸市柳河町673-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
堀原市民センター 水戸市新原1-9-16 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
飯富市民センター 水戸市飯富町4449-8 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
内原市民センター 水戸市内原町1395-6 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
渡里市民センター 水戸市堀町466-7 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
竹隈市民センター 水戸市柳町2-5-8 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
大場市民センター 水戸市大場町2283-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
鯉渕市民センター 水戸市鯉淵町2989-2 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
双葉台市民センター 水戸市双葉台2-1-5 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
山根市民センター 水戸市全隈町78-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
三の丸市民センター 水戸市三の丸1-6-60 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
稲荷第二市民センター 水戸市栗崎町1695-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
下大野市民センター 水戸市下大野6094-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
笠原市民センター 水戸市笠原町358-5 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
吉沢市民センター 水戸市吉沢町243-3 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
吉田市民センター 水戸市元吉田町1736-5 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
見川市民センター 水戸市見川2-179-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
見和市民センター 水戸市見和2-224-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
五軒市民センター 水戸市五軒町1-2-12 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người
桜川市民センター 水戸市河和田町2894-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang