Bayan ng Ibaraki Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Bayan ng Ibaraki
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • May impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2024年06月23日 11:48
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波に注意してください。

【解除】雷注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/25 21:09 茨城町 Payo sa paglikas 12,551 Sambahayan 33,609 Tao
2019/10/14 16:47 網掛 Payo sa paglikas 240 Sambahayan 578 Tao
2019/10/14 16:47 中石崎 Payo sa paglikas 260 Sambahayan 697 Tao
2019/10/14 16:47 下石崎 Payo sa paglikas 430 Sambahayan 1,168 Tao
2019/10/14 16:47 上石崎 Payo sa paglikas 771 Sambahayan 2,193 Tao
2019/10/13 07:00 茨城町 Payo sa paglikas 12,551 Sambahayan 33,609 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
駒場庁舎(旧駒場小学校) 茨城町駒場450 2023/09/08 16:20 2023/09/09 07:30 0   Tao
駒場庁舎(旧駒場小学校) 茨城町駒場450 2023/06/03 01:00 2023/06/03 12:00 0   Tao
総合福祉センターゆうゆう館 茨城町小堤1037-1 2019/10/25 16:50 2019/10/25 21:30 0   Tao
明光中学校 茨城町谷田部510 2019/10/11 12:00 2019/10/14 08:00 0   Tao
旧広浦小学校 茨城町下石崎1859 2019/10/12 10:00 2019/10/14 08:00 4   Tao
駒場庁舎(旧駒場小学校) 茨城町駒場450 2019/10/11 12:00 2019/10/13 06:00 53   Tao
旧上野合小学校 茨城町秋葉1140-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 25   Tao
旧川根小学校 茨城町下飯沼1080 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 6   Tao
旧沼前小学校 茨城町宮ヶ崎1443 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 3   Tao
大戸小学校 茨城町大戸1730-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:00 0   Tao
駒場庁舎(旧駒場小学校) 茨城町駒場450 2019/09/08 18:00 2019/09/09 10:00 0   Tao
茨城町駒場庁舎(旧駒場小学校) 東茨城郡茨城町駒場450 2018/09/30 18:30 2018/10/01 06:40 6   Tao
駒場小学校 東茨城郡茨城町駒場450 2018/08/08 16:30 2018/08/09 11:30 0   Tao
総合福祉センターゆうゆう館 東茨城郡茨城町小堤1037-1 2017/10/22 23:55 2017/10/23 09:34 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

(2023/09/12 16:58)
Pinsala sa tao (bilang ng tao) Pinsala sa tahanan (bilang ng gusali)
Mga namatay Mga nawawala Mga nasugatan nang malubha Mga nasugatan nang bahagya Ganap na pagkawasak Bahagyang pagkawasak
0 Tao 0 Tao 0 Tao 0 Tao 0 Gusali 0 Gusali
Tuktok ng pahina