Huyện Ibaraki Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Huyện Ibaraki
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Có thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2024年05月29日 04:08
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、29日夜のはじめ頃まで高波に注意してください。

【解除】大雨注意報 雷注意報 強風注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/25 21:09 茨城町 Khuyến cáo sơ tán 12,551 Hộ gia đình 33,609 Người
2019/10/14 16:47 網掛 Khuyến cáo sơ tán 240 Hộ gia đình 578 Người
2019/10/14 16:47 中石崎 Khuyến cáo sơ tán 260 Hộ gia đình 697 Người
2019/10/14 16:47 下石崎 Khuyến cáo sơ tán 430 Hộ gia đình 1,168 Người
2019/10/14 16:47 上石崎 Khuyến cáo sơ tán 771 Hộ gia đình 2,193 Người
2019/10/13 07:00 茨城町 Khuyến cáo sơ tán 12,551 Hộ gia đình 33,609 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
駒場庁舎(旧駒場小学校) 茨城町駒場450 2023/09/08 16:20 2023/09/09 07:30 0   Người
駒場庁舎(旧駒場小学校) 茨城町駒場450 2023/06/03 01:00 2023/06/03 12:00 0   Người
総合福祉センターゆうゆう館 茨城町小堤1037-1 2019/10/25 16:50 2019/10/25 21:30 0   Người
明光中学校 茨城町谷田部510 2019/10/11 12:00 2019/10/14 08:00 0   Người
旧広浦小学校 茨城町下石崎1859 2019/10/12 10:00 2019/10/14 08:00 4   Người
駒場庁舎(旧駒場小学校) 茨城町駒場450 2019/10/11 12:00 2019/10/13 06:00 53   Người
旧上野合小学校 茨城町秋葉1140-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 25   Người
旧川根小学校 茨城町下飯沼1080 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 6   Người
旧沼前小学校 茨城町宮ヶ崎1443 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 3   Người
大戸小学校 茨城町大戸1730-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:00 0   Người
駒場庁舎(旧駒場小学校) 茨城町駒場450 2019/09/08 18:00 2019/09/09 10:00 0   Người
茨城町駒場庁舎(旧駒場小学校) 東茨城郡茨城町駒場450 2018/09/30 18:30 2018/10/01 06:40 6   Người
駒場小学校 東茨城郡茨城町駒場450 2018/08/08 16:30 2018/08/09 11:30 0   Người
総合福祉センターゆうゆう館 東茨城郡茨城町小堤1037-1 2017/10/22 23:55 2017/10/23 09:34 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

(2023/09/12 16:58)
Thiệt hại về người (số người) Thiệt hại về nhà ở (số tòa nhà)
Người chết Mất tích Người bị thương nặng Người bị thương nhẹ Phá hủy hoàn toàn Phá hủy một nửa
0 Người 0 Người 0 Người 0 Người 0 Tòa nhà 0 Tòa nhà
Đầu trang