Siyudad ng Moriya Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Moriya
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月13日04:25
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/13 05:41 緑1丁目 Paglikas ng Matatanda, atbp. 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/13 05:41 大木 Paglikas ng Matatanda, atbp. 209 Sambahayan 582 Tao
2019/10/13 05:41 緑2丁目 Paglikas ng Matatanda, atbp. 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/12 22:22 大柏 Payo sa paglikas 584 Sambahayan 1,630 Tao
2019/10/12 22:12 板戸井 Payo sa paglikas 396 Sambahayan 1,181 Tao
2019/10/12 13:23 みずき野6丁目 Payo sa paglikas 412 Sambahayan 1,050 Tao
2019/10/12 13:22 野木崎 Paglikas ng Matatanda, atbp. 519 Sambahayan 1,488 Tao
2019/10/12 13:21 みずき野4丁目 Paglikas ng Matatanda, atbp. 167 Sambahayan 443 Tao
2019/10/12 13:21 みずき野8丁目 Paglikas ng Matatanda, atbp. 301 Sambahayan 791 Tao
2019/10/12 13:21 みずき野7丁目 Paglikas ng Matatanda, atbp. 308 Sambahayan 771 Tao
2019/10/12 13:20 薬師台6丁目 Paglikas ng Matatanda, atbp. 215 Sambahayan 505 Tao
2019/10/12 13:20 薬師台5丁目 Paglikas ng Matatanda, atbp. 270 Sambahayan 755 Tao
2019/10/12 13:20 薬師台7丁目 Paglikas ng Matatanda, atbp. 267 Sambahayan 679 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
守谷小学校 守谷市本町858 2019/10/12 15:00 2019/10/13 11:45 0   Tao
大井沢小学校 守谷市薬師台4-12 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:45 0   Tao
大野小学校 守谷市野木崎492 2019/10/12 10:00 2019/10/13 15:05 0   Tao
黒内小学校 守谷市百合ケ丘2-2349 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:45 0   Tao
郷州小学校 守谷市みずき野5-4-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:45 0   Tao
松ケ丘小学校 守谷市松ケ丘4-12 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:30 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina