Thành phố Moriya Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Moriya
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年05月26日 08:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2019年10月13日04:25
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/13 05:41 緑1丁目 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/13 05:41 大木 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 209 Hộ gia đình 582 Người
2019/10/13 05:41 緑2丁目 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/12 22:22 大柏 Khuyến cáo sơ tán 584 Hộ gia đình 1,630 Người
2019/10/12 22:12 板戸井 Khuyến cáo sơ tán 396 Hộ gia đình 1,181 Người
2019/10/12 13:23 みずき野6丁目 Khuyến cáo sơ tán 412 Hộ gia đình 1,050 Người
2019/10/12 13:22 野木崎 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 519 Hộ gia đình 1,488 Người
2019/10/12 13:21 みずき野4丁目 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 167 Hộ gia đình 443 Người
2019/10/12 13:21 みずき野8丁目 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 301 Hộ gia đình 791 Người
2019/10/12 13:21 みずき野7丁目 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 308 Hộ gia đình 771 Người
2019/10/12 13:20 薬師台6丁目 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 215 Hộ gia đình 505 Người
2019/10/12 13:20 薬師台5丁目 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 270 Hộ gia đình 755 Người
2019/10/12 13:20 薬師台7丁目 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 267 Hộ gia đình 679 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
守谷小学校 守谷市本町858 2019/10/12 15:00 2019/10/13 11:45 0   Người
大井沢小学校 守谷市薬師台4-12 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:45 0   Người
大野小学校 守谷市野木崎492 2019/10/12 10:00 2019/10/13 15:05 0   Người
黒内小学校 守谷市百合ケ丘2-2349 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:45 0   Người
郷州小学校 守谷市みずき野5-4-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:45 0   Người
松ケ丘小学校 守谷市松ケ丘4-12 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:30 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang