Siyudad ng Tsukuba Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Tsukuba
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月25日19:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/25 19:20 茎崎地区(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 3,225 Sambahayan 8,063 Tao
2019/10/25 19:20 筑波山麓(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 1,242 Sambahayan 3,251 Tao
2019/10/14 11:00 北太田 Utos ng Paglikas 70 Sambahayan 177 Tao
2019/10/14 11:00 上境 Payo sa paglikas 90 Sambahayan 268 Tao
2019/10/14 11:00 小泉 Payo sa paglikas 20 Sambahayan 63 Tao
2019/10/14 11:00 漆所 Payo sa paglikas 48 Sambahayan 93 Tao
2019/10/14 11:00 上菅間 Payo sa paglikas 81 Sambahayan 243 Tao
2019/10/14 11:00 上大島 Payo sa paglikas 273 Sambahayan 681 Tao
2019/10/14 11:00 山木 Payo sa paglikas 123 Sambahayan 309 Tao
2019/10/14 11:00 Payo sa paglikas 74 Sambahayan 200 Tao
2019/10/14 11:00 国松 Payo sa paglikas 204 Sambahayan 541 Tao
2019/10/14 11:00 古来 Payo sa paglikas 263 Sambahayan 694 Tao
2019/10/14 11:00 君島 Payo sa paglikas 105 Sambahayan 291 Tao
2019/10/14 11:00 栗原 Payo sa paglikas 660 Sambahayan 1,574 Tao
2019/10/14 11:00 金田 Payo sa paglikas 389 Sambahayan 987 Tao
2019/10/14 11:00 玉取 Payo sa paglikas 301 Sambahayan 871 Tao
2019/10/14 11:00 吉瀬 Payo sa paglikas 266 Sambahayan 382 Tao
2019/10/14 11:00 上野 Payo sa paglikas 86 Sambahayan 215 Tao
2019/10/14 11:00 神郡 Payo sa paglikas 249 Sambahayan 669 Tao
2019/10/14 11:00 沼田 Payo sa paglikas 259 Sambahayan 677 Tao
2019/10/14 11:00 下大島 Payo sa paglikas 66 Sambahayan 173 Tao
2019/10/14 11:00 横町 Payo sa paglikas 98 Sambahayan 243 Tao
2019/10/14 11:00 Payo sa paglikas 168 Sambahayan 418 Tao
2019/10/14 11:00 磯部 Payo sa paglikas 54 Sambahayan 143 Tao
2019/10/14 11:00 Payo sa paglikas 147 Sambahayan 400 Tao
2019/10/14 11:00 北条 Payo sa paglikas 1,208 Sambahayan 2,956 Tao
2019/10/14 11:00 大貫 Payo sa paglikas 37 Sambahayan 83 Tao
2019/10/14 11:00 Payo sa paglikas 139 Sambahayan 386 Tao
2019/10/14 11:00 大形 Payo sa paglikas 170 Sambahayan 440 Tao
2019/10/14 11:00 松塚 Payo sa paglikas 135 Sambahayan 359 Tao
2019/10/14 11:00 松栄 Payo sa paglikas 162 Sambahayan 392 Tao
2019/10/14 11:00 小田 Payo sa paglikas 751 Sambahayan 1,879 Tao
2019/10/14 11:00 小沢 Payo sa paglikas 56 Sambahayan 147 Tao
2019/10/14 11:00 大曽根 Payo sa paglikas 911 Sambahayan 2,397 Tao
2019/10/14 11:00 杉木 Payo sa paglikas 34 Sambahayan 105 Tao
2019/10/14 11:00 池田 Payo sa paglikas 81 Sambahayan 223 Tao
2019/10/14 11:00 中根 Payo sa paglikas 294 Sambahayan 771 Tao
2019/10/14 11:00 中菅間 Payo sa paglikas 150 Sambahayan 430 Tao
2019/10/14 11:00 田水山 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 4 Tao
2019/10/14 11:00 田中 Payo sa paglikas 328 Sambahayan 866 Tao
2019/10/13 17:00 上郷(仕出地区) Utos ng Paglikas 19 Sambahayan 105 Tao
2019/10/12 16:15 筑波山麓(土砂災害警戒区域) Payo sa paglikas 1,242 Sambahayan 3,251 Tao
2019/10/12 14:00 上ノ室 Payo sa paglikas 810 Sambahayan 2,033 Tao
2017/10/23 20:00 上境 Paglikas ng Matatanda, atbp. 178 Sambahayan 467 Tao
2017/10/23 20:00 上野 Paglikas ng Matatanda, atbp. 164 Sambahayan 487 Tao
2017/10/23 20:00 横町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 117 Sambahayan 303 Tao
2017/10/23 20:00 松栄 Paglikas ng Matatanda, atbp. 156 Sambahayan 398 Tao
2017/10/23 20:00 松塚 Paglikas ng Matatanda, atbp. 148 Sambahayan 414 Tao
2017/10/23 20:00 中根 Paglikas ng Matatanda, atbp. 237 Sambahayan 641 Tao
2017/10/23 20:00 Paglikas ng Matatanda, atbp. 167 Sambahayan 440 Tao
2017/10/23 20:00 栗原 Paglikas ng Matatanda, atbp. 645 Sambahayan 1,611 Tao
2017/10/23 20:00 Paglikas ng Matatanda, atbp. 149 Sambahayan 411 Tao
2017/10/23 12:30 沼田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 237 Sambahayan 655 Tao
2017/10/23 12:30 国松 Paglikas ng Matatanda, atbp. 218 Sambahayan 600 Tao
2017/10/23 12:30 小和田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 142 Sambahayan 244 Tao
2017/10/23 12:30 神郡 Paglikas ng Matatanda, atbp. 265 Sambahayan 739 Tao
2017/10/23 12:30 筑波 Paglikas ng Matatanda, atbp. 280 Sambahayan 672 Tao
2017/10/23 12:30 山口 Paglikas ng Matatanda, atbp. 152 Sambahayan 442 Tao
2017/10/23 12:30 臼井 Paglikas ng Matatanda, atbp. 213 Sambahayan 638 Tao
2017/10/23 12:30 平沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 162 Sambahayan 347 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
市民研修センター つくば市北条1477-1 2019/10/25 13:40 2019/10/25 19:20 0   Tao
茎崎交流センター つくば市小茎318 2019/10/25 13:40 2019/10/25 19:20 0   Tao
働く婦人の家 つくば市沼田40-2 2019/10/25 13:40 2019/10/25 19:20 0   Tao
桜老人福祉センター つくば市栗原2470 2019/10/12 09:00 2019/10/14 11:00 0   Tao
大穂交流センター つくば市筑穂1-10-4 2019/10/12 19:30 2019/10/14 11:00 0   Tao
市民研修センター つくば市北条1477-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 17:49 0   Tao
桜中学校 つくば市金田1500 2019/10/12 09:00 2019/10/13 17:47 0   Tao
働く婦人の家 つくば市沼田40-2 2019/10/12 09:00 2019/10/13 17:46 0   Tao
(旧)田水山小学校 つくば市水守620 2019/10/12 12:00 2019/10/13 17:46 0   Tao
(旧)田井小学校 つくば市神郡1200 2019/10/12 17:00 2019/10/13 17:45 0   Tao
総合教育研究所(旧大形小学校) つくば市大形1333-1 2019/10/12 17:00 2019/10/13 17:45 0   Tao
豊里交流センター つくば市高野1197-20 2019/10/12 09:00 2019/10/13 17:30 0   Tao
茎崎中学校 つくば市小茎450 2019/10/12 15:00 2019/10/13 17:00 0   Tao
茎崎交流センター つくば市小茎318 2019/10/12 09:00 2019/10/13 17:00 0   Tao
真瀬小学校 つくば市真瀬2103 2019/10/12 09:00 2019/10/13 17:00 0   Tao
市民研修センター つくば市北条1477-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 10:00 3   Tao
働く婦人の家 つくば市沼田40-2 2019/09/08 18:00 2019/09/09 10:00 1   Tao
働く婦人の家 つくば市沼田40-2 2018/09/30 17:00 2018/10/01 05:00 0   Tao
働く婦人の家 つくば市沼田40-2 2018/08/08 17:30 2018/08/09 10:45 0   Tao
教育相談センター つくば市沼田40-2 2018/08/08 17:30 2018/08/09 10:45 0   Tao
市民研修センター つくば市北条1477-1 2018/08/08 17:30 2018/08/09 10:45 0   Tao
桜中学校 つくば市金田1500 2017/10/22 21:40 2017/10/23 20:00 0   Tao
筑波交流センター つくば市北条5060 2017/10/22 15:30 2017/10/23 12:30 0   Tao
働く婦人の家 つくば市沼田40-2 2017/10/22 15:30 2017/10/23 12:30 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina