Siyudad ng Ushiku Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Ushiku
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2023年06月08日 16:20
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、9日未明から9日朝まで低い土地の浸水に、9日明け方から9日夕方まで強風に、9日明け方から高波に、9日未明から9日昼前まで落雷に注意してください。

【発表】雷注意報


2023年06月03日11:10
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/25 20:00 奥原町(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 1 Sambahayan 6 Tao
2019/10/25 20:00 南5丁目(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 12 Sambahayan 30 Tao
2019/10/25 20:00 島田町(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 3 Sambahayan 10 Tao
2019/10/25 20:00 田宮町(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 46 Sambahayan 112 Tao
2019/10/25 20:00 正直町(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 7 Sambahayan 21 Tao
2019/10/25 20:00 新地町(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 37 Sambahayan 100 Tao
2019/10/25 20:00 城中町(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 11 Sambahayan 24 Tao
2019/10/25 20:00 久野町(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 6 Sambahayan 13 Tao
2019/10/25 20:00 小坂町(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 5 Sambahayan 10 Tao
2019/10/25 20:00 刈谷町5丁目(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 24 Sambahayan 49 Tao
2019/10/25 20:00 刈谷町1丁目(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 72 Sambahayan 151 Tao
2019/10/13 04:59 田宮町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 49 Sambahayan 112 Tao
2019/10/13 04:59 島田町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 3 Sambahayan 10 Tao
2019/10/13 04:59 南5丁目 Paglikas ng Matatanda, atbp. 12 Sambahayan 30 Tao
2019/10/13 04:59 正直町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7 Sambahayan 21 Tao
2019/10/13 04:59 新地町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 37 Sambahayan 100 Tao
2019/10/13 04:59 城中町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 11 Sambahayan 24 Tao
2019/10/13 04:59 小坂町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 5 Sambahayan 10 Tao
2019/10/13 04:59 久野町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 6 Sambahayan 13 Tao
2019/10/13 04:59 刈谷町1丁目 Paglikas ng Matatanda, atbp. 72 Sambahayan 151 Tao
2019/10/13 04:59 刈谷5丁目 Paglikas ng Matatanda, atbp. 19 Sambahayan 38 Tao
2019/10/13 04:59 奥原町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 2 Sambahayan 6 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
牛久市奥野生涯学習センター 牛久市島田町2700-1 2019/10/25 13:30 2019/10/25 20:00 0   Tao
牛久市三日月橋生涯学習センター 牛久市庄兵衛新田町210-3 2019/10/25 13:30 2019/10/25 20:00 0   Tao
牛久市総合福祉センター 牛久市女化町859-3 2019/10/12 11:00 2019/10/13 08:55 0   Tao
牛久市三日月橋生涯学習センター 牛久市庄兵衛新田町210-3 2019/10/12 11:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
牛久市奥野生涯学習センター 牛久市島田町2700-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:55 0   Tao
保健センター 牛久市中央3丁目15-2 2019/09/09 14:40 2019/09/09 16:30 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina