Siyudad ng Yuki Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Yuki
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2023年10月02日 10:03
    水戸地方気象台 発表

北部では、2日まで高潮に注意してください。

【解除】濃霧注意報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/13 12:00 結城市 Payo sa paglikas 19,560 Sambahayan 52,700 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
結城南中学校 結城市大字大木1123 2019/10/12 08:37 2019/10/13 11:20 0   Tao
城南小学校 結城市城南町1-11 2019/10/12 08:35 2019/10/13 09:30 0   Tao
鹿窪運動公園 結城市大字鹿窪1 2019/10/12 08:40 2019/10/13 09:30 0   Tao
江川北小学校 結城市大字田間1421 2019/10/12 08:40 2019/10/13 09:30 0   Tao
城西小学校 結城市大字結城9633-1 2019/10/12 08:42 2019/10/13 09:30 0   Tao
結城小学校 結城市大字結城1927 2019/10/12 08:44 2019/10/13 09:30 0   Tao
山川小学校 結城市大字今宿1164-1 2019/10/12 08:49 2019/10/13 09:30 0   Tao
結城西小学校 結城市大字結城10290-1 2019/10/12 08:55 2019/10/13 09:30 0   Tao
江川南小学校 結城市大字北南茂呂81 2019/10/12 08:55 2019/10/13 09:30 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina