Thành phố Yuki Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Yuki
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2024年02月20日 10:12
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波に注意してください。

【解除】濃霧注意報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/13 12:00 結城市 Khuyến cáo sơ tán 19,560 Hộ gia đình 52,700 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
結城南中学校 結城市大字大木1123 2019/10/12 08:37 2019/10/13 11:20 0   Người
城南小学校 結城市城南町1-11 2019/10/12 08:35 2019/10/13 09:30 0   Người
鹿窪運動公園 結城市大字鹿窪1 2019/10/12 08:40 2019/10/13 09:30 0   Người
江川北小学校 結城市大字田間1421 2019/10/12 08:40 2019/10/13 09:30 0   Người
城西小学校 結城市大字結城9633-1 2019/10/12 08:42 2019/10/13 09:30 0   Người
結城小学校 結城市大字結城1927 2019/10/12 08:44 2019/10/13 09:30 0   Người
山川小学校 結城市大字今宿1164-1 2019/10/12 08:49 2019/10/13 09:30 0   Người
結城西小学校 結城市大字結城10290-1 2019/10/12 08:55 2019/10/13 09:30 0   Người
江川南小学校 結城市大字北南茂呂81 2019/10/12 08:55 2019/10/13 09:30 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang