Siyudad ng Koga Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Koga
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/13 12:53 静町 Payo sa paglikas 678 Sambahayan 1,521 Tao
2019/10/13 12:53 下辺見 Payo sa paglikas 998 Sambahayan 2,427 Tao
2019/10/13 12:53 緑町 Payo sa paglikas 806 Sambahayan 1,864 Tao
2019/10/13 12:53 旭町 Payo sa paglikas 675 Sambahayan 1,515 Tao
2019/10/13 12:53 三杉町 Payo sa paglikas 599 Sambahayan 1,324 Tao
2019/10/13 12:53 西牛谷 Payo sa paglikas 1,005 Sambahayan 2,318 Tao
2019/10/13 12:52 久能 Payo sa paglikas 1,211 Sambahayan 3,059 Tao
2019/10/13 12:52 東山田 Payo sa paglikas 2,283 Sambahayan 5,713 Tao
2019/10/13 12:52 前林 Payo sa paglikas 292 Sambahayan 845 Tao
2019/10/13 12:52 水海 Payo sa paglikas 905 Sambahayan 2,248 Tao
2019/10/13 12:52 新和田 Payo sa paglikas 87 Sambahayan 244 Tao
2019/10/13 12:52 北山田 Payo sa paglikas 108 Sambahayan 277 Tao
2019/10/13 12:52 北利根 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/13 12:52 釈迦 Payo sa paglikas 485 Sambahayan 1,206 Tao
2019/10/13 12:52 山田 Payo sa paglikas 519 Sambahayan 1,478 Tao
2019/10/13 12:52 駒羽根 Payo sa paglikas 1,805 Sambahayan 4,378 Tao
2019/10/13 12:52 高野 Payo sa paglikas 357 Sambahayan 962 Tao
2019/10/13 12:52 柳橋 Payo sa paglikas 331 Sambahayan 873 Tao
2019/10/13 12:52 谷貝 Payo sa paglikas 446 Sambahayan 1,130 Tao
2019/10/13 12:52 下大野 Payo sa paglikas 1,460 Sambahayan 3,832 Tao
2019/10/13 12:51 砂井新田 Payo sa paglikas 60 Sambahayan 143 Tao
2019/10/13 12:51 上砂井 Payo sa paglikas 50 Sambahayan 143 Tao
2019/10/13 12:51 磯部 Payo sa paglikas 577 Sambahayan 1,393 Tao
2019/10/13 12:51 大堤 Payo sa paglikas 679 Sambahayan 1,591 Tao
2019/10/13 12:51 上辺見 Payo sa paglikas 3,406 Sambahayan 7,647 Tao
2019/10/13 12:51 女沼 Payo sa paglikas 2,200 Sambahayan 5,083 Tao
2019/10/13 12:51 葛生 Payo sa paglikas 414 Sambahayan 1,115 Tao
2019/10/13 12:49 長谷町 Payo sa paglikas 707 Sambahayan 1,583 Tao
2019/10/13 12:49 南町 Payo sa paglikas 347 Sambahayan 771 Tao
2019/10/13 12:49 松並 Payo sa paglikas 1,104 Sambahayan 2,351 Tao
2019/10/13 12:49 牧野地 Payo sa paglikas 88 Sambahayan 221 Tao
2019/10/13 12:49 本町 Payo sa paglikas 1,942 Sambahayan 4,207 Tao
2019/10/13 12:49 Payo sa paglikas 1,438 Sambahayan 3,036 Tao
2019/10/13 12:49 長谷 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/13 12:49 Payo sa paglikas 89 Sambahayan 206 Tao
2019/10/13 12:49 原町 Payo sa paglikas 664 Sambahayan 1,368 Tao
2019/10/13 12:49 横山町 Payo sa paglikas 704 Sambahayan 1,461 Tao
2019/10/13 12:49 東本町 Payo sa paglikas 1,091 Sambahayan 2,341 Tao
2019/10/13 12:49 宮前町 Payo sa paglikas 369 Sambahayan 834 Tao
2019/10/13 12:48 坂間 Payo sa paglikas 472 Sambahayan 1,137 Tao
2019/10/13 12:48 西町 Payo sa paglikas 279 Sambahayan 634 Tao
2019/10/13 12:48 立崎 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/13 12:48 下山町 Payo sa paglikas 446 Sambahayan 1,045 Tao
2019/10/13 12:48 桜町 Payo sa paglikas 509 Sambahayan 1,115 Tao
2019/10/13 12:48 鴻巣 Payo sa paglikas 1,483 Sambahayan 3,366 Tao
2019/10/13 12:48 けやき平 Payo sa paglikas 575 Sambahayan 1,776 Tao
2019/10/13 12:48 幸町 Payo sa paglikas 654 Sambahayan 1,505 Tao
2019/10/13 12:48 古河 Payo sa paglikas 1,138 Sambahayan 2,590 Tao
2019/10/13 12:48 駒ケ崎 Payo sa paglikas 22 Sambahayan 49 Tao
2019/10/13 12:48 錦町 Payo sa paglikas 200 Sambahayan 455 Tao
2019/10/13 12:48 三和 Payo sa paglikas 510 Sambahayan 1,154 Tao
2019/10/13 12:48 鳥喰 Payo sa paglikas 59 Sambahayan 161 Tao
2019/10/13 12:48 中田新田 Payo sa paglikas 603 Sambahayan 1,369 Tao
2019/10/13 12:48 中田 Payo sa paglikas 1,689 Sambahayan 3,860 Tao
2019/10/13 12:48 中央町 Payo sa paglikas 783 Sambahayan 1,686 Tao
2019/10/13 12:48 茶屋新田 Payo sa paglikas 564 Sambahayan 1,352 Tao
2019/10/13 12:48 大手町 Payo sa paglikas 258 Sambahayan 578 Tao
2019/10/13 12:48 大山 Payo sa paglikas 1,323 Sambahayan 3,205 Tao
2019/10/13 12:47 新久田 Payo sa paglikas 476 Sambahayan 1,046 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
中央運動公園総合体育館 古河市下大野2528 2019/10/12 08:00 2019/10/13 14:05 0   Tao
地域交流センター 古河市横山町1-2-20 2019/10/12 08:00 2019/10/13 14:05 0   Tao
古河第六小学校 古河市北町16-47 2019/10/12 13:30 2019/10/13 14:04 0   Tao
古河第三小学校 古河市旭町一丁目18-4 2019/10/12 16:30 2019/10/13 14:03 0   Tao
三和農村環境改善センター 古河市東山田1808-12 2019/10/12 08:00 2019/10/13 14:04 0   Tao
古河第一高等学校 古河市旭町二丁目4-5 2019/10/12 16:30 2019/10/13 14:03 0   Tao
上辺見小学校 古河市上辺見1164 2019/10/12 16:30 2019/10/13 14:02 0   Tao
古河東公民館 古河市東三丁目7-19 2019/10/12 16:30 2019/10/13 14:02 0   Tao
ユーセンター総和 古河市上辺見2369 2019/10/12 16:30 2019/10/13 14:00 0   Tao
西牛谷小学校 古河市西牛谷650 2019/10/12 16:30 2019/10/13 14:01 0   Tao
古河第二高等学校 古河市幸町19-18 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:58 0   Tao
古河第一小学校 古河市中央町三丁目10-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:59 0   Tao
小堤小学校 古河市小堤1815-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:57 0   Tao
上大野小学校 古河市上大野1425 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:57 0   Tao
中央小学校 古河市下大野1573-20 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:56 0   Tao
総和中学校 古河市女沼290-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:55 0   Tao
総和北中学校 古河市小堤1775 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:54 0   Tao
つつみ公民館 古河市小堤1766 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:53 0   Tao
諸川小学校 古河市諸川1097 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:52 0   Tao
仁連小学校 古河市仁連607 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:49 0   Tao
大和田小学校 古河市大和田822 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:50 0   Tao
名崎小学校 古河市尾崎4200 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:48 0   Tao
八俣小学校 古河市東山田1814 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:49 0   Tao
三和中学校 古河市東山田472 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:47 0   Tao
三和北中学校 古河市諸川1995 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:44 0   Tao
三和東中学校 古河市尾崎4515 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:43 0   Tao
三和高等学校 古河市五部54-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:42 0   Tao
三和健康ふれあいスポーツセンター 古河市仁連2042-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:41 0   Tao
古河産業技術専門学院 古河市諸川1844 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:42 0   Tao
駒込小学校 古河市駒込899-3 2019/10/13 03:13 2019/10/13 13:39 0   Tao
中央運動公園総合体育館 古河市下大野2528 2018/08/08 16:30 2018/08/09 06:30 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina