Thành phố Koga Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Koga
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年05月26日 08:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/13 12:53 静町 Khuyến cáo sơ tán 678 Hộ gia đình 1,521 Người
2019/10/13 12:53 下辺見 Khuyến cáo sơ tán 998 Hộ gia đình 2,427 Người
2019/10/13 12:53 緑町 Khuyến cáo sơ tán 806 Hộ gia đình 1,864 Người
2019/10/13 12:53 旭町 Khuyến cáo sơ tán 675 Hộ gia đình 1,515 Người
2019/10/13 12:53 三杉町 Khuyến cáo sơ tán 599 Hộ gia đình 1,324 Người
2019/10/13 12:53 西牛谷 Khuyến cáo sơ tán 1,005 Hộ gia đình 2,318 Người
2019/10/13 12:52 久能 Khuyến cáo sơ tán 1,211 Hộ gia đình 3,059 Người
2019/10/13 12:52 東山田 Khuyến cáo sơ tán 2,283 Hộ gia đình 5,713 Người
2019/10/13 12:52 前林 Khuyến cáo sơ tán 292 Hộ gia đình 845 Người
2019/10/13 12:52 水海 Khuyến cáo sơ tán 905 Hộ gia đình 2,248 Người
2019/10/13 12:52 新和田 Khuyến cáo sơ tán 87 Hộ gia đình 244 Người
2019/10/13 12:52 北山田 Khuyến cáo sơ tán 108 Hộ gia đình 277 Người
2019/10/13 12:52 北利根 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/13 12:52 釈迦 Khuyến cáo sơ tán 485 Hộ gia đình 1,206 Người
2019/10/13 12:52 山田 Khuyến cáo sơ tán 519 Hộ gia đình 1,478 Người
2019/10/13 12:52 駒羽根 Khuyến cáo sơ tán 1,805 Hộ gia đình 4,378 Người
2019/10/13 12:52 高野 Khuyến cáo sơ tán 357 Hộ gia đình 962 Người
2019/10/13 12:52 柳橋 Khuyến cáo sơ tán 331 Hộ gia đình 873 Người
2019/10/13 12:52 谷貝 Khuyến cáo sơ tán 446 Hộ gia đình 1,130 Người
2019/10/13 12:52 下大野 Khuyến cáo sơ tán 1,460 Hộ gia đình 3,832 Người
2019/10/13 12:51 砂井新田 Khuyến cáo sơ tán 60 Hộ gia đình 143 Người
2019/10/13 12:51 上砂井 Khuyến cáo sơ tán 50 Hộ gia đình 143 Người
2019/10/13 12:51 磯部 Khuyến cáo sơ tán 577 Hộ gia đình 1,393 Người
2019/10/13 12:51 大堤 Khuyến cáo sơ tán 679 Hộ gia đình 1,591 Người
2019/10/13 12:51 上辺見 Khuyến cáo sơ tán 3,406 Hộ gia đình 7,647 Người
2019/10/13 12:51 女沼 Khuyến cáo sơ tán 2,200 Hộ gia đình 5,083 Người
2019/10/13 12:51 葛生 Khuyến cáo sơ tán 414 Hộ gia đình 1,115 Người
2019/10/13 12:49 長谷町 Khuyến cáo sơ tán 707 Hộ gia đình 1,583 Người
2019/10/13 12:49 南町 Khuyến cáo sơ tán 347 Hộ gia đình 771 Người
2019/10/13 12:49 松並 Khuyến cáo sơ tán 1,104 Hộ gia đình 2,351 Người
2019/10/13 12:49 牧野地 Khuyến cáo sơ tán 88 Hộ gia đình 221 Người
2019/10/13 12:49 本町 Khuyến cáo sơ tán 1,942 Hộ gia đình 4,207 Người
2019/10/13 12:49 Khuyến cáo sơ tán 1,438 Hộ gia đình 3,036 Người
2019/10/13 12:49 長谷 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/13 12:49 Khuyến cáo sơ tán 89 Hộ gia đình 206 Người
2019/10/13 12:49 原町 Khuyến cáo sơ tán 664 Hộ gia đình 1,368 Người
2019/10/13 12:49 横山町 Khuyến cáo sơ tán 704 Hộ gia đình 1,461 Người
2019/10/13 12:49 東本町 Khuyến cáo sơ tán 1,091 Hộ gia đình 2,341 Người
2019/10/13 12:49 宮前町 Khuyến cáo sơ tán 369 Hộ gia đình 834 Người
2019/10/13 12:48 坂間 Khuyến cáo sơ tán 472 Hộ gia đình 1,137 Người
2019/10/13 12:48 西町 Khuyến cáo sơ tán 279 Hộ gia đình 634 Người
2019/10/13 12:48 立崎 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/13 12:48 下山町 Khuyến cáo sơ tán 446 Hộ gia đình 1,045 Người
2019/10/13 12:48 桜町 Khuyến cáo sơ tán 509 Hộ gia đình 1,115 Người
2019/10/13 12:48 鴻巣 Khuyến cáo sơ tán 1,483 Hộ gia đình 3,366 Người
2019/10/13 12:48 けやき平 Khuyến cáo sơ tán 575 Hộ gia đình 1,776 Người
2019/10/13 12:48 幸町 Khuyến cáo sơ tán 654 Hộ gia đình 1,505 Người
2019/10/13 12:48 古河 Khuyến cáo sơ tán 1,138 Hộ gia đình 2,590 Người
2019/10/13 12:48 駒ケ崎 Khuyến cáo sơ tán 22 Hộ gia đình 49 Người
2019/10/13 12:48 錦町 Khuyến cáo sơ tán 200 Hộ gia đình 455 Người
2019/10/13 12:48 三和 Khuyến cáo sơ tán 510 Hộ gia đình 1,154 Người
2019/10/13 12:48 鳥喰 Khuyến cáo sơ tán 59 Hộ gia đình 161 Người
2019/10/13 12:48 中田新田 Khuyến cáo sơ tán 603 Hộ gia đình 1,369 Người
2019/10/13 12:48 中田 Khuyến cáo sơ tán 1,689 Hộ gia đình 3,860 Người
2019/10/13 12:48 中央町 Khuyến cáo sơ tán 783 Hộ gia đình 1,686 Người
2019/10/13 12:48 茶屋新田 Khuyến cáo sơ tán 564 Hộ gia đình 1,352 Người
2019/10/13 12:48 大手町 Khuyến cáo sơ tán 258 Hộ gia đình 578 Người
2019/10/13 12:48 大山 Khuyến cáo sơ tán 1,323 Hộ gia đình 3,205 Người
2019/10/13 12:47 新久田 Khuyến cáo sơ tán 476 Hộ gia đình 1,046 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
中央運動公園総合体育館 古河市下大野2528 2019/10/12 08:00 2019/10/13 14:05 0   Người
地域交流センター 古河市横山町1-2-20 2019/10/12 08:00 2019/10/13 14:05 0   Người
古河第六小学校 古河市北町16-47 2019/10/12 13:30 2019/10/13 14:04 0   Người
古河第三小学校 古河市旭町一丁目18-4 2019/10/12 16:30 2019/10/13 14:03 0   Người
三和農村環境改善センター 古河市東山田1808-12 2019/10/12 08:00 2019/10/13 14:04 0   Người
古河第一高等学校 古河市旭町二丁目4-5 2019/10/12 16:30 2019/10/13 14:03 0   Người
上辺見小学校 古河市上辺見1164 2019/10/12 16:30 2019/10/13 14:02 0   Người
古河東公民館 古河市東三丁目7-19 2019/10/12 16:30 2019/10/13 14:02 0   Người
ユーセンター総和 古河市上辺見2369 2019/10/12 16:30 2019/10/13 14:00 0   Người
西牛谷小学校 古河市西牛谷650 2019/10/12 16:30 2019/10/13 14:01 0   Người
古河第二高等学校 古河市幸町19-18 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:58 0   Người
古河第一小学校 古河市中央町三丁目10-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:59 0   Người
小堤小学校 古河市小堤1815-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:57 0   Người
上大野小学校 古河市上大野1425 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:57 0   Người
中央小学校 古河市下大野1573-20 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:56 0   Người
総和中学校 古河市女沼290-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:55 0   Người
総和北中学校 古河市小堤1775 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:54 0   Người
つつみ公民館 古河市小堤1766 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:53 0   Người
諸川小学校 古河市諸川1097 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:52 0   Người
仁連小学校 古河市仁連607 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:49 0   Người
大和田小学校 古河市大和田822 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:50 0   Người
名崎小学校 古河市尾崎4200 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:48 0   Người
八俣小学校 古河市東山田1814 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:49 0   Người
三和中学校 古河市東山田472 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:47 0   Người
三和北中学校 古河市諸川1995 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:44 0   Người
三和東中学校 古河市尾崎4515 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:43 0   Người
三和高等学校 古河市五部54-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:42 0   Người
三和健康ふれあいスポーツセンター 古河市仁連2042-1 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:41 0   Người
古河産業技術専門学院 古河市諸川1844 2019/10/13 01:00 2019/10/13 13:42 0   Người
駒込小学校 古河市駒込899-3 2019/10/13 03:13 2019/10/13 13:39 0   Người
中央運動公園総合体育館 古河市下大野2528 2018/08/08 16:30 2018/08/09 06:30 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang