Bayan ng Ami Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Bayan ng Ami
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年05月26日 08:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2019年10月25日19:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/25 20:45 新町の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 9 Sambahayan 25 Tao
2019/10/25 20:45 廻戸の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 50 Sambahayan 131 Tao
2019/10/25 20:45 霞台の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 5 Tao
2019/10/25 20:45 南島津の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 15 Sambahayan 40 Tao
2019/10/25 20:45 立ノ越の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 46 Sambahayan 108 Tao
2019/10/25 20:45 追原の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 8 Sambahayan 30 Tao
2019/10/25 20:45 竹来の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 9 Sambahayan 25 Tao
2019/10/25 20:45 大室の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 8 Sambahayan 24 Tao
2019/10/25 20:45 青宿の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 57 Sambahayan 171 Tao
2019/10/25 20:45 曙東の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 3 Sambahayan 10 Tao
2019/10/13 06:30 新町の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 9 Sambahayan 25 Tao
2019/10/13 06:30 曙東の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 3 Sambahayan 10 Tao
2019/10/13 06:30 廻戸の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 50 Sambahayan 131 Tao
2019/10/13 06:30 霞台の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 5 Tao
2019/10/13 06:30 青宿の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 57 Sambahayan 171 Tao
2019/10/13 06:30 大室の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 8 Sambahayan 24 Tao
2019/10/13 06:30 立ノ越の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 46 Sambahayan 108 Tao
2019/10/13 06:30 南島津の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 15 Sambahayan 40 Tao
2019/10/13 06:30 追原の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 8 Sambahayan 30 Tao
2019/10/13 06:30 竹来の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 9 Sambahayan 25 Tao
2018/08/09 10:00 青宿の土砂災害警戒区域居住世帯 Paglikas ng Matatanda, atbp. 57 Sambahayan 171 Tao
2018/08/09 10:00 廻戸の土砂災害警戒区域居住世帯 Paglikas ng Matatanda, atbp. 50 Sambahayan 131 Tao
2018/08/09 10:00 曙東の土砂災害警戒区域居住世帯 Paglikas ng Matatanda, atbp. 3 Sambahayan 10 Tao
2018/08/09 10:00 新町の土砂災害警戒区域居住世帯 Paglikas ng Matatanda, atbp. 9 Sambahayan 25 Tao
2018/08/09 10:00 霞台の土砂災害警戒区域居住世帯 Paglikas ng Matatanda, atbp. 1 Sambahayan 5 Tao
2018/08/09 10:00 立ノ越の土砂災害警戒区域居住世帯 Paglikas ng Matatanda, atbp. 46 Sambahayan 108 Tao
2018/08/09 10:00 南島津の土砂災害警戒区域居住世帯 Paglikas ng Matatanda, atbp. 15 Sambahayan 40 Tao
2018/08/09 10:00 追原の土砂災害警戒区域居住世帯 Paglikas ng Matatanda, atbp. 8 Sambahayan 30 Tao
2018/08/09 10:00 竹来の土砂災害警戒区域居住世帯 Paglikas ng Matatanda, atbp. 9 Sambahayan 25 Tao
2018/08/09 10:00 大室の土砂災害警戒区域居住世帯 Paglikas ng Matatanda, atbp. 8 Sambahayan 24 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
かすみ公民館 阿見町阿見2083-2 2019/10/25 13:45 2019/10/26 08:30 0   Tao
中央公民館 阿見町若栗1886-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
かすみ公民館 阿見町阿見2083-2 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
本郷ふれあいセンター 阿見町本郷1-11-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
舟島ふれあいセンター 阿見町南平台1-31-6 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
かすみ公民館 稲敷郡阿見町阿見2083-2 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
かすみ公民館 稲敷郡阿見町阿見2083-2 2018/08/08 17:00 2018/08/09 10:00 0   Tao
舟島ふれあいセンター 稲敷郡阿見町南平台1-31-6 2018/08/08 17:00 2018/08/09 10:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina